Pocta predkom


Mikuš

Naši predkovia z rodu Mikuš majú korene v obci Horné Hlboké (okr. Bytča). Obec spadala pod faru v Dolnom Hričove. Pôvod priezviska je v krstnom mene Mikuláš.
Horné a Dolné Hlboké neďaleko Váhu na mape z 19. st.:
Najstarším a jediným známym predkom je Katarína (okolo 1680), ktorá sa vydala za Alexandra Hrabovského do obce Hrabové. Alexander bol šľachtic, tak asi Mikušovci patrili k lepším sedliackym rodom v obci. Alexander a Katarína mali syna Jána (okolo 1700), ktorý sa v r. 1719 oženil so Zuzanou, dcérou Jána Mikuša z Horného Hlbokého. Ján Hrabovský ovdovel a oženil sa s Katarínou Mikušovou, pravdepodobne sestrou zosnulej Zuzany.