Pocta predkom


Múdry Vozatár

Spojenie dvoch rodov - Múdry a Vozatár - vzniklo v obci Považské Podhradie (dnes súčasť Považskej Bystrice). Mať predka s priezviskom Múdry, to len poteší. Môžeme sa domnievať, že dávny predok získal takéto priezvisko za to, že mu to myslelo. Pôvod slova vozatár je záhadný. Také slovo nepoznajú slovníky. Najbližšie k nemu je slovo vozataj, ktoré znamenalo - pohonič, furman, voziar. Dávny predok mal pravdepodobne prácu spojenú s prepravou materiálu na voze.
Považské Podhradie neďaleko Váhu na mape z 19. st.:
V súpise z r. 1559 v Pov. Podhradí nie je zapísané ani priezvisko Múdry, ani Vozatár.
V súpise poddaných z r. 1715 sú uvedení Matej Vozatár a Ján Múdry. To by mohlo vyjadrovať, že vtedy sa ešte jednalo o 2 samostatné rody.
V urbári z r. 1767 je Michal Múdry uvedený ako jeden z prísažných obce. Ako poddaní sú z rodu Múdry zapísaní Michal, Martin, Ján a Ondrej. Na str. 46 sú ako veční poddaní grófa Jána Szapáryho zapísaní Martin, Jano a Ondrej. Michal je uvedený medzi hofermi, ktorí vlastnia dom. Priezvisko Vozatár nebolo zapísané.
 
Našim predkom je Katarína Múdra (1763), ktorá sa 3.2.1783 vydala za Ondreja Bajzu do Predmiera. Pri narodení prvého dieťaťa, ktorým bol syn Ondrej (19.4.1786), je Katarína zapísaná s priezviskom "Mudry alias Vozatar". Zatiaľ nevieme, kto boli jej rodičia, ale jej otcom by mal byť jeden zo štvorice Múdrych, ktorí sú zapísaní v podhradskom urbári z r. 1767. Priezvisko Múdry Vozatár v tejto línii predkov už nepokračovalo.
 
Z matrík vieme niečo viac o rode Múdry Vozatár (je to limitované existenciou matrík Pov. Podhradia od r. 1789 a ich dostupnosťou):
8.9.1796 zomrela vdova Anna Múdra vo veku 75 r., takže  sa narodila v r. 1718.
11.11.1759 sa v Predmieri ženil Ondrej Vozatár s Katarínou Chalazovou.
Ján (okolo 1740) bol zapisovaný ako Múdry i ako Vozatár. Jánovou manželkou sa stala Anna Hnetková a mali deti: Tomáš (9.5.1770), dvojičky Zuzana a Žofia (19.1.1773), Ján (29.9.1777).
K spojeniu priezvisk Múdry a Vozatár došlo pri sobáši Jána Múdreho a Anny Vozatárovej, mali dcéru Evu (21.8.1781). O ich ďalších deťoch zatiaľ nevieme.
 
V r. 1795 tu žil Ondrej Múdry - v tom roku sa mu narodil a bohužiaľ po 14 dňoch zomrel syn Ondrej.
19.2.1797 sa oženil Tomáš Vozatár so Zuzanou Čičkovou.
10.2.1805 sa oženil Ondreja Vozatár s Annou Čičkovou (dostali dišpenz, lebo boli príbuzní) ale Anna vo veku 25 r. zomrela 7.3.1810. Vdovec Ondrej sa 23.9.1810 oženil s Annou Ďurovcovou.
2.5.1809 sa oženil Mikuláš Vozatár so Zuzanou Rusnákovou.
4.3.1811 vo veku 40 r. zomrela Anna Vozatárová.
11.2.1816 sa ženil Ján Vozatár s Katarínou Pongrácovou.
 
18.6.1870 sa oženil Štefan Vozatár Mudrík (1847) z domu č. 66 s Máriou Bielikovou Janoškovou z Orlového a mali deti: Mária (1871), Katarína (1874), Terézia (7.9.1877), Františka (7.8.1880), Helena (1882), Jozef (1885), Barbora (1886), Štefan (1888), Ján (1891), mŕtvo narodené dieťa (1895). Keď manželka Mária zomrela, vdovec Štefan sa 27.1.1905 oženil s Máriou.
 
V 19. st. žili Vozatárovci okrem Podhradia aj v Predmieri. Ondrej Vozatár (8.8.1775) sa narodil v Podhradí rodičom Jánovi a Kataríne Vrbnej-Hajnej a 8.9.1793 sa priženil do Predmiera, jeho manželkou sa stala Katarína Krajčiová a mali deti: Katarína (8.4.1794), Zuzana, Anna, Zuzana, Štefan, Mária, Veronika, Ján (1811) a 2 deti v r. 1813 a 1816, ktorých mená nepoznáme, lebo okraj matriky obhorel. Ján (1811) sa 2.6.1835 oženil so Zuzanou Bačíkovou, žili v dome č. 61 resp. 62 a mali deti: Ján (4.9.1836), Štefan (29.9.1838), Mária (22.11.1840). Ján (1836) sa 9.6.1857 oženil s Annou Repovou, žili v dome č. 62 a mali deti: Štefan (26.9.1858), Anna (16.12.1860), Ján (31.10.1867). Ján (1867) zostal v rodičovskom dome, 21.9.1890 sa oženil s Annou Malobickou a vieme o dcére Márii (8.12.1892).
 
Súpis v r. 1828 v Pov. Podhradí zaznamenáva Tomáša Vozatára (č. 39), v ktorého dome vtedy žila 1 dcéra, a Jozefa Vozatára (č. 44), v ktorého dome žila 1 dcéra.
Súpis v r. 1828 v Predmieri zaznamenáva Katarínu Vozatárovu (č. 64), nie je však uvedené, že by bola vdova. V jej dome vtedy žili 2 dcéry a 1 slúžka či sluha.
 
 
V Podhradí žili v 2. pol. 19. st. 3 vetvy rodu Vozatár - bez prezývky a s prezývkami Mudrík a Tunák. Vetva Mudrík je naša vetva Múdry.
 
V pol. 18. st. žil Ondrej Múdry aj v Pov. Bystrici. Vozatárovci žili aj v obci Šebešťanová.
 
*
 
V súčasnosti žije v SR okolo 480 ľudí s priezviskom Múdry a sú rozmiestnení v Trenčíne a okolí, Bytči a na východnom Slovensku.
V súčasnosti žije v SR len okolo 30 ľudí s priezviskom Vozatár a väčšina v okrese Pov. Bystrica a okolí.