Pocta predkom


Chladný

Naši predkovia z rodu Chladný žili v obci Rašov (okr. Bytča). Je to vcelku nezvyklé priezvisko, ktoré poukazuje na vlastnosť nášho predka. Mohol byť chladnejší v medziľudských vzťahoch, alebo bol zimomravejší, alebo ...
Rašov neďaleko Váhu na mape z 19. st.:
 
Najstarší známy predok je zapísaný v súpise panstva Bystrického hradu v r. 1559 - Adam Chladný.
Súvislá línia predkov začína Jurajom (okolo 1690), ktorý bol v r. 1715 richtárom v Rašove (zapísaný ako Hladný). Juraj sa 24.4.1712 oženil s Annou Janicovou. Juraj a Anna mali v Rašove 4 deti: bez mena (27.7.1713, zom. pri pôrode), Katarína (11.8.1717) vyd. Vráblová, Zuzana (7.12.1721), Anna (6.2.1724).
Katarína (1717) sa 24.2.1737 vydala za Juraja Vrábla a tu prezvisko Chladný v línii našich predkov končí.
 
V 1. pol. 18. st. ešte mali deti:
Mikuláš Chladný a Katarína Balážová: Juraj (31.10.1722), Katarína (26.9.1729),
Ondrej Chladný a Zuzana: Katarína (31.10.1717), ...
 
V 2. pol. 18. st. mali deti:
Ondrej a Anna Ďurkovičová mali 7 detí: Zuzana (28.1.1753), Martin, Mikuláš, Katarína, Štefan, Ján a Ondrej (17.9.1779).
Juraj a Katarína Chmelovská: Ján (15.8.1767), Anna (22.10.1769)
 
Urbár v r. 1770 podpisoval boženík Ďuro Chaldný. V urbári sú uvedení Juraj st., Juraj ml. a Ján ml.  Vtedy Rašov patril do panstva Považského hradu.
 
V 18. st. žili Chladní aj neďaleko za riekou Váh - v Malej Bytči, Kotešovej, Jasenici a ďalších vzdialenejších miestach Slovenska.