Pocta predkom


Valášek

Rod Valášek žil v obci Predmier (okr. Bytča). Priezvisko môže byť odvodené od pomenovania Valachov, ktorí osídľovali tento kraj. Priezvisko so zakončením na -ek je viac typické pre české a moravské kraje ako pre slovenské územie. Nositelia priezviska Valášek sú viac rozšírení v ČR (okolo 1700 osôb) ako v SR (okolo 550 osôb).
 
Okolo r. 1680 sa narodili Zuzana a Juraj. Ďalší Juraj sa narodil v r. 1696 (zom. 7.9.1766). Kto boli ich rodičia, to zatiaľ nevieme.
 
Zuzana sa vydala za Juraja Korčeka Gabriša do Jablonového, vieme o ich 3 deťoch, ale tu priezvisko Valášek v línii našich predkov končí.
 
V 18. st. sa rod v Predmieri rozšíril cez potomstvo Juraja.
 
Juraj (1680) sa oženil so Zuzanou Minárovou (Minárech, Molnárová) a vieme o týchto ich deťoch: Michal (okolo 1705), Juraj (okolo 1710), Katarína (13.10.1713), Ján (7.4.1717), Ondrej (29.8.1722), Judita (28.10.1727) a Štefan (6.10.1729).
 
Michal (1705) mal s manželkou Annou deti: Katarína (2.10.1730), Zuzana (1732), Barbora (16.2.1736).
 
Juraj (1710) mal so Zuzanou Hanulíkovou deti: Judita (16.3.1735), Mikuláš (10.11.1738), Anna (20.4.1741), Adam (15.7.1743).
 
Ján (1717) sa oženil s Katarínou Čanigovou a mali deti: Ondrej (20.11.1740), Jozef (17.3.1742), Martin (10.5.1744, zom. 8.10.1749), Barbora (11.7.1745) a Katarína (22.7.1747). Mama Katrína zomrela 10.6.1750, mala len 29 rokov, a vdovec Ján musel hľadať mamu pre svoje malé deti. Ani mesiac po pohrebe sa 6.7.1750 oženil s Barborou Sedlákovou a narodili sa im deti: Katarína (23.4.1751), Štefan (12.7.1753), Žofia (9.5.1759), Anna (29.3.1763). Jánov syn Ondrej (1740) sa oženil s Annou Dolovaskou a mali deti: Zuzana (30.12.1768), Ondrej (1.9.1771), Anna (1774, zom. malá), Štefan (22.7.1776), Katarína (18.4.1780), Judita (9.4.1782), Jozef (29.4.1784), Anna (2.9.1786), Juraj (9.3.1789), Zuzana (12.9.1792). Jánov syn Jozef (1742) sa oženil s Barborou Zrebnou a mali deti: Jozef (1774), Martin (1776), Juraj (1.10.1780).
 
Ondrej (1722) sa oženil s Katarínou Hlobíkovou a mali deti: Katarína (19.11.1763), Juraj (1765), Zuzana (1768), Ján (1771).
 
Nejasný je pôvod Ondreja, ktorý bol rovesníkom Ondreja (1740). Jeho manželkou bola Katarína Dúbravková a mali deti: Ondrej (7.8.1767), Zuzana (1771, zom. malá), dvojičky Katarína a Zuzana (14.8.1775), Štefan (10.6.1782).
 
Štefan (1729) sa oženil s Juditou Halamovou a mali deti: Ondrej (4.11.1777, zom. malý), Ondrej (14.11.1778, zom. malý), Štefan (16.12.1780), Jozef (5.3.1782), Juraj (1784), Katarína (1786), Ondrej (26.6.1789).
 
V urbári v r. 1767 sú uvedení 2 Ondrejovia (druhý Ondrej) a Barbora, vdova po Jánovi (1717).
 
V závere 19. st. v Predmieri žili títo Valáškovci:
Jozef a Mária Turvoňvá v dome č. 14.
Jozef a Mária Bačíková v dome č. 87.
Ján a Mária Pavlíková Halásová v dome č. 89.
Ján a Veronika Koleková v dome č. 113.
Ján a Mária Lukáčiková v dome č. 114.
Jozef a Mária Chupáňová a Ján a Terézia Susolová v dome č. 115.
 
V Mikšovej:
Ján a Mária Blašková v dome č. 24.