Pocta predkom


Slaninka

Rod Slaninka má korene v obci Predmier (okr. Bytča). Priezvisko sa preplieta s priezviskom Slanička, a to ešte čaká na objasnenie. Pôvod slova je zjavný, súvisí so slaninou.
 
Najstaršou známou osobou je Ondrej Slaninka (okolo 1690), ktorý bol mlynárom na dolnom mlyne v Predmieri. Ondrej sa v r. 1720 oženil so Zuzanou Václavíkovou, dcérou mlynára z horného mlyna Ondreja Václavíka. Ondrej Slaninka bol niekedy zapisovaný ako Slanička. Ondrej a Zuzana mali deti: Štefan (16.12.1731), Ondrej (6.2.1732), Anna (20.11.1735), Tomáš (11.3.1741).
O mlynoch sa píše v urbári z r. 1767 - v chotári sú blízko 2 mlyny, v ktorých melú obilie sedliakov z Predmiera.
 
Ondrej (okolo 1670) mal dcéru Zuzanu (okolo 1700), ktorá sa v r. 1720 vydala za Ondreja Slaninku, mlynára z dolného mlynu.

Viac tu: https://korene.webnode.sk/povazie/vaclavik/
Ján Slanička (okolo 1690), uvázaný i ako Slaninka, mal manželku Zuzanu Maršálkovú a mali deti: Ján (1713), Juraj (28.11.1715), Mikuláš (16.10.1719), Martin (1.3.1721).
 
V súpise poddaných v r. 1715 je zapísané priezvisko Slanička - Juraj a Ján.
V súpise poddaných v r. 1720 je zapísaný Ján Slanička.
 
Slaninkovci boli v Predmieri rozšírení, v 1. polovici 18. st. tu svoje rodiny mali Ján, Ondrej, Mikuláš, Martin.
 
Anna (okolo 1740), ktorej rodičov zatiaľ neviem priradiť, sa 5.11.1757 vydala za Ondreja Bárnika a tu priezvisko Slaninka v línii našich predkov končí.
 
V Urbári z r. 1767 sú zapísaní Ondrej Slanička, Martina a Mikuláš Slanička.
 
Jozef Slanička (okolo 1765) sa 20.1.1788 oženil s Annou Hanulíkovou a mali deti: Jozef (23.9.1789), Anna (10.1.1794) vyd. Bajzová, Štefan, Ján, Juraj, Katarína (11.5.1807), neznáme meno (1810).
 
Juraj Slanička (okolo 1810) mal s manželkou Máriou Čajdovou deti: Anna (17.4.1835) vyd. Malgotová, Ondrej (3.12.1838).
 
V polovici 19. st. žil Ondrej Slanička (okolo 1820, prez. Križan) v dome č. 53 a s manželkou Zuzanou Čermákovou mali deti: Ján (22.12.1852), Anna (25.12.1856), Katarína (26.11.1858) vyd. Hanulíková.
 
Koncom 19. st. v Predmieri v dome č. 48 žil Ján Slanička prezývaný Kačinec s manželkou Annou Chvílovou.
 
Ján Slaninka (okolo 1830), prezývaný Chmelovský, bol mlynárom v Drienovom, s manželkou Annou Halmešovou Kováčovou žili v dome č. 30 a mali deti: Mária (22.8.1851), Katarína (30.11.1860), Veronika (12.11.1861), Valentín (7.2.1869, zom. malý 15.5.1873), Magdaléna (21.3.1872), Šimon (19.2.1878).