Pocta predkom


Belej

Rod Belej má korene v obci Dolné Hlboké (okr. Bytča). 
 
V súpise poddaných v r. 1715 je v Dolnom Hlbokom uvedený Pavol (okolo 1680)
 
V 1. pol. 18. st. žili Belejovci v Dolnom Hlbokom a v Hrabovom. 
Štefan (okolo 1680) žil v Hrabovom, s manželkou Annou mali dcéru Katarínu (4.10.1713).
Pavol (okolo 1680) žil v Dolnom Hlbokom, s manželkou Katarínou Blaškovou mali dcéru Zuzanu (6.10.1721).
Mikuláš (okolo 1710) žil v Dolnom Hlbokom, s manželkou Katarínou mali deti: Juraj (1732), Štefan (26.3.1738).
 
My sme potomkovia Ondreja (1714), ktorý žil v Hrabovom. Ondrej mal s manželkou Annou Černuchovou dcéru Annu (16.5.1734). Anna sa vydala za Juraja Sedláka a tu priezvisko Belej v línii našich predkov končí. Podľa manželky Anny dostala táto vetva prezývku Sedlák-Belej.
 
V urbári z r. 1767 je v Dolnom Hlbokom uvedený želiar Ján Belej ako poddaný vdovy po Gabrielovi Hrabovskom.
V urbári z r. 1767 je v Hrabovom uvedený Ondrej Belej ako poddaný vdovy po Gabrielovi Hrabovskom.