Pocta predkom


Sedlák

Táto rodová vetva Sedlákovcov žila v Hrabovom (okr. Bytča). V matrikách boli zapisovaní vo forme Sedlák, Sedliak, Sedláček.
V uhorskom súpise z r. 1715 sú v Hrabovom uvedení Juraj a Jakub Sedlákovci.
 
Prvým manželským párom, u ktorého poznáme potomstvo, sú Ján Sedlák (okolo1700) a Zuzana Mikulášková. Ján a Zuzana mali sobáš 6.6.1728. Ján tam je zapísaný ako Sedláček. Ján a Zuzana mali deti: Juraj (13.2.1730), Anna (11.1.1735). Ondrej (17.11.1737, zom. malý), Ján (24.4.1740) a Ondrej (14.12.1743).
 
V urbári z r. 1767 je v Hrabovom zapísaný len Martin Sedlák, poddaný Gabriela Hrabovského. Poddaní z Hrabového tu hovoria, že nevlastnia žiadne role a bývajú v panských domoch. A tvrdia:"čo môžeme, pánom pomôžeme".
 
Juraj (1730) sa oženil s Annou Belejovou a vieme o týchto ich deťoch: Katarína (17.12.1755), Ján (5.7.1758) a Zuzana (9.12.1766). Podľa manželky Anny dostala táto vetva prezývku Sedlák-Belej.
 
Ján (1758) sa 15.1.1781 oženil s Katarínou Kučovou a mali 6 detí: Katarína (1783), Zuzana, Anna, Mária (28.3.1790, zom. malá), Mária (3.12.1791) vyd. Gajdošíková a Ján (16.6.1793).
 
Mária (1791) sa v r. 1814 vydala za Ondreja Gajdošíka, mali 6 detí, a tu v našej línii predkov priezvisko Sedlák končí.
 
Ján (1793) mal syna Ondreja (okolo 1815). Ondrej sa oženil s Veronikou Hrabovskou a niekedy bol uvádzaný ako Belej. V dome č. 19 mali 5 detí: Mária (29.9.1839), Pavol, Katarína, Anna, Zuzana a Jozef (11.2.1859).
Jozef (1859) sa 22.5.1881 oženil s Katarínou Matúškovou-Škrečo a mali deti: Rozália (1.9.1882), Peter, Valér, Vincencia (25.1.1892) vyd. Sedláková a Veronika.