Pocta predkom


Sedlák

Táto rodová vetva Sedlákovcov žila v Hrabovom (okr. Bytča). V matrikách boli zapisovaní vo forme Sedlák, Sedliak, Sedláček.
V uhorskom súpise z r. 1715 sú v Hrabovom uvedení Juraj a Jakub Sedlákovci.
 
Prvým manželským párom, u ktorého poznáme potomstvo, sú Ján Sedlák (okolo1700) a Zuzana Mikulášková. Ján a Zuzana mali sobáš 6.6.1728. Ján tam je zapísaný ako Sedláček. Ján a Zuzana mali deti: Juraj (13.2.1730), Anna (11.1.1735). Ondrej (17.11.1737, zom. malý), Ján (24.4.1740) a Ondrej (14.12.1743).
 
V urbári z r. 1767 je v Hrabovom zapísaný len Martin Sedlák, poddaný Gabriela Hrabovského. Poddaní z Hrabového tu hovoria, že nevlastnia žiadne role a bývajú v panských domoch. A tvrdia:"čo môžeme, pánom pomôžeme".
 
Juraj (1730) sa oženil s Annou Belejovou a vieme o týchto ich deťoch: Katarína (17.12.1755), Ján (5.7.1758) a Zuzana (9.12.1766). Podľa manželky Anny dostala táto vetva prezývku Sedlák-Belej.
 
Ján (1758) sa 15.1.1781 oženil s Katarínou Kučovou a mali 6 detí: Katarína (1783), Zuzana, Anna, Mária (28.3.1790, zom. malá), Mária (3.12.1791) vyd. Gajdošíková a Ján (16.6.1793).
 
Mária (1791) sa v r. 1814 vydala za Ondreja Gajdošíka, mali 6 detí, a tu v našej línii predkov priezvisko Sedlák končí.
 
Ján (1793) mal syna Ondreja (okolo 1815). Ondrej sa oženil s Veronikou Hrabovskou a niekedy bol uvádzaný ako Belej. V dome č. 19 mali deti: Mária (29.9.1839), Pavol (22.1.1843), Katarína (18.8.1846), Anna (8.2.1850), Zuzana (16.3.1856), Jozef (11.2.1859).
Jozef (1859) sa 22.5.1881 oženil s Katarínou Matúškovou-Škrečo a mali deti: Rosa (1.9.1882) vyd. Hrabovsky, Martin (11.11.1884), Peter (19.5.1888), Valér (15.12.1890), Vincencia (25.1.1892) vyd. Sedlak, Veronika (24.1.1895).
Rosa (1882) sa vydala za Gašpara Hrabovského Šlesár (1885), žili vo Ford City, USA.
Vincencia (1892) sa 31.1.1920 vydala za Antona Sedláka a mali deti: Albina (22.2.1922) vyd. Fuleky, Veronika, Maria, Frank. Vincencia a Anton sa s deťmi vysťahovali do USA.