Pocta predkom


Malobický

Rod Malobický má korene v obci Malá Bytča (okr. Bytča) pri rieke Váh. Spätosť s obcou vyjadruje aj podstata priezviska, ktoré má pôvod v názve obce Malá Bytča.
Malá Bytča neďaleko Váhu na mape z 19. st., kedy hlavné koryto rieky tieklo ďalej od obce:
Najstaršia zmienka je o Martinovi (rodákovi zo Slovenska), ktorý v r. 1592 pôsobil ako luteránsky farár v obci Uherský Ostroh (J od Uh. Hradišťa).
Zaujímavou osobnosťou je Jan Malobický (11.11.1620 v Lounech, zom. 6.8.1683 v Prahe): jezuita, pedagóg a spisovateľ, pôsobil v Olomouci, 1667-1671 rektor koleje v Uherském Hradišti. Autor teologických spisov.
 
Najstaršie záznamy v matrikách fary Bytča:
Ondrej a Dorota Hajtovičová mali dcéru Dorotu (10.4.1638).
Martin mal syna Jána (6.1.1658).
Štefan s manželkou Barborou mali dcéru Juditu (február 1664).
 
V súpise poddaných v r. 1715 sú uvedení: Mikuláš, Ján, Mikuláš a Juraj. V súpise v r. 1720 sú uvedení Mikuláš a Ján.
 
Mikuláš (okolo 1660) mal s manželkou Katarínou syna Juraja (21.1.1691).
Ján mal manželku Annu, najskôr žili v Bytči a po roku 1705 v Malej Bytči, a mali deti: Mikuláš (11.1.1700), Katarína (30.5.1702), Ondrej (27.5.1706), ...
Juraj sa v novembri 1695 oženil s Barborou Sulimankou a mali syna Juraja (31.12.1709).
Juraj sa 1.11.1699 oženil s Annou Hájkovou a mali deti: Štefan (18.12.1701), Katarína (1702), Zuzana (1704), Ján (30.3.1709), ...
Mikuláš (okolo 1680) sa 5.11.1702 oženil s Dorotou Volkovou a mali dcéru Zuzanu (24.2.1707).
 
K starším záznamom patrí sobáš Anny s Mikulášom Kučerom 20.11.1695.
 
Náš predok je Štefan (okolo 1720), jeho rodičov ešte nepoznáme. Štefan sa oženil so Zuzanou a mali deti: Barbora (25.2.1746), Juraj (1748), Ján (1752, zom. malý), Zuzana (2.7.1758), Katarína (1761), Anna (1764), Ján (12.3.1769). Zuzana (1758) sa 4.2.1776 vydala za Jána Škripca Gala do Jablonového a tu priezvisko Malobický v línii našich predkov končí.
 
V urbári z r. 1767 sú ako poddaní grófa Mikuláša Esterháziho v Malej Bytči uvedení: Ján, František, Pavol, Mikuláš a Štefan a ďalší Mikuláš a Ján a Štefan.
 
*
 
vetva Hozák
Juraj a Zuzana Šujánová Hájek žili v d.č. 20, 30, a 31 a mali deti: Jozef (1.5.1850), Anna (4.3.1855), Ján (30.4.1857, zom. 23.10.1873), Zuzana (19.12.1859, zom. 5.10.1926). Jozef (1850) sa 18.1.1875 oženil so Zuzanou Šušolovou.
 
vetva Mičovec
Jozef a Katarína Ačiaková žili v domoch č. 99, 69, mali deti: Mária (8.10.1892, zom. 1901), František (26.3.1895, zom. 23.3.1901).
 
vetva Ďurkaš
 
Ján a Anna Šimová / Šimiková žili v d.č. 26, 72 a mali deti: Štefan (20.8.1881), Mária (8.8.1894, zom. 1897), Štefan (1881) sa v r. 1906 oženil s Pavlínou Šušolovou, žili v USA v Creighton, kde mali od r. 1909 11 detí.
Ján šiel do USA.
 
Jozef (1837) a Terézia Buntová sa zosobášili 15.9.1861, žili v domoch č. 42, 62, 83 a mali deti: Štefan (29.4.1862, zom. 14.4.1863), Terézia (27.12.1863, zom. 9.2.1864), Jozef (8.11.1865), Anna (14.1.1867), Barbora (20.9.1871), Terézia (19.11.1873), Mária (5.9.1877), Barbora ( 5.12.1879 , zom. 20.4.1884).
 
*
 
V Predmieri na dolnom mlyne žil a pracoval Mikuláš (okolo 1710). Mikulášovou manželkou bola Zuzana Maršálková a mali deti: Zuzana (16.2.1736), Štefan (1748), Ján (28.5.1750). Zdá sa, že väčšinu času ale žili v Malej Bytči a tam aj mali väčšinu detí.
 
*
 
V Považskej Bystrici žili nobilitovaní Malobickí. Iván Nagy uvádza najstaršieho známeho Pavla (spomínaný v listinách v r. 1680) s potomkami:
Pavol mal synov: Ján a Dávid.
Ján mal synov: Samuel a Ján
Dávid mal synov: Ján, Dávid a Mikuláš. Syn Dávid mal synov: Samuel a Dávid. Syn Mikuláš mal syna Adama. Mikuláš je uvedený v súpise v r. 1715 (môže sa jednať aj o iného Mikuláša, lebo tento je v súpise poddaných, kde by šľachtici nemali byť zapísaní). V súpise v r. 1720 sa priezvisko Malobický neuvádza. Adam mal synov: Juraj (okolo 1750) a Mikuláš.
Juraj (1750) sa oženil so Žofiou Špániovou, žili v Považskej Bystrici a mali deti: Ján, Ignác (6.3.1770), Jozef (9.4.1773), Mária (13.1.1776​​), ​​Pavel (24.1.1779, zom. malý), ​​Pavel (22.4.1780) a Mikuláš.
Ignác (1770) sa oženil s Františkou Hrankayovou a mali deti: Jozef (20.3.1810), Ignác (25.2.1814, zom. malý), Ignác (17.12.1816), Ján, František (5.3.1821). Ignác (1816) vyštudoval filozofiu v meste Vác a teológiu v Nitre. Po vysvätení učil na miestnom gymnáziu. Farárom v Dubovej bol v rokoch 1857 až 1864, potom ho preložili do Častej, kde pôsobil až do r. 1893. Do penzie odišiel ako 87 ročný.
 
V urbári z r. 1767 nie je v Pov. Bystrici zapísané priezvisko Malobický.
 
*
 
V súčasnosti žije v SR len okolo 28 ľudí s priezviskom Malobický. Z toho väčšia polovica v Malej Bytči a okolí.