Pocta predkom


Hvorecký

Hvoreckí majú korene v obci Horné Hlboké (okr. Bytča). V súčasnosti je obec Hlboké, ktorú tvoria bývalé samostatné obce Dolné Hlboké a Horné Hlboké. Priezvisko malo aj podobu Huorecký (písané Huoreczky) a Horecký. Pôvod priezviska môže byť odvodený od názvu neďalekej obce Hôrky (Z od Žiliny).
 
Na zač. 18. st žil v Bytči Adam s manželkou Žofiou a mali syna Mateja (feb 1711).
V pol. 18. st. žil v obci Kolárovice Ján s manželkou Annou a mali syna Jána (8.11.1751).
 
V súpise poddaných z r. 1715 je v obci Horné Hlboké uvedený Ján Horecký. Ján je uvedený aj v súpise poddaných z r. 1720.
V urbári z r. 1767 je obci Horné Hlboké uvedený senior Martin medzi osobami, ktoré podpísali tento urbár. Ján a Štefan boli poddaní Ladislava Novothu. Juraj bol poddaný Pavla Akaya. Poddaní Pavla Akaya boli aj želiari Martin starší a Martin mladší.
 
Náš najstarší známy predok je Ján (okolo 1710). Žil v obci Plevník (dnes Plevník-Drienové, okr. Považská Bystrica) a s manželkou Žofiou Falunkovou mali dcéru Annu (7.7.1743). Viac záznamov o nich som nenašiel. Anna sa 2.2.1766 vydala do Predmiera za Ondreja Malgota. Tu priezvisko Hvorecký v línii našich predkov končí.
 
*
 
Najznámejším ositeľom priezviska je spisovateľ Michal Hvorecký.