Pocta predkom


Vozárik

Rod Vozárik je spojený s obcou Hrabové (okr. Bytča). Bernolákov Slowar má heslo vozár a jeho významom je furman (z nem. Fuhrmann), povozník a vozič. Vozári chodili na zárobky s vozom, do ktorého boli zapriahnuté kone alebo voly. Na dlhšie vzdialenosti prevážali rozličné náklady a tým pádom sa v menšej miere venovali roľníctvu.
Vozárik je zdrobneninou slova vozár, avšak v prípade priezviska môže ísť o starý zvyk v tejto oblasti, keď na konci priezviska pridávali koncovku -ik.

Najstarší známy predok je Mikuláš Vozárik (okolo 1710). Jeho otcom by mohol byť Juraj Vozárik, ktorý je uvedený ako krstný otec pri krste Ondreja 22.9.1722 v Hrabovom, ktorého rodičmi boli Mikuláš Vatoš a Barbora Babelová. V 19. st. dochádza k spájaniu priezvísk Vozárik a Vatoš a možno tu je k tomu stopa. Podobnou nepriamou stopou je krst Zuzany 1.10.1723, ktorej rodičmi boli Ján Gajdošík a Katarína Urbanovská. Ako krstná mama je uvedená manželka Vozárika (bez krstného mena).

Mikuláš mal pravdepodobne 2 sestry: Anna (okolo 1700) vyd. Millová a Zuzana (okolo 1715) vyd. Tunáková.

Mikulášovou manželkou bola Anna Václavíková a mali v Hrabovom 7 detí: Juraj (18.1.1733), Zuzana (26.8.1736) vyd. Tamášiová, Anna (21.8.1740, zom. malá), Mikuláš (10.12.1743), Anna (aug. 1746) vyd. Hrabovská, Michal (1.10.1749) a Katarína (1.10.1752) vyd. Sedláková.

V urbári z r. 1767 nie je zapísaný žiadny Vozárik. To by mohlo znamenať, že Vozárikovci vtedy nehospodárili na pôde a tak ich urbár nezachytil.

Juraj (1733) sa 10.5.1755 oženil s Annou Hanulíkovou a mali 8 detí: Anna (2.6.1760, dvojičky Juraj a Gallus (16.10.1766), Ján (16.2.1774), Judita vyd. Šimáková, Zuzana, Zuzana (12.5.1780) vyd. Šimáková a Ondrej (1.12.1784).

Juraj (1766) sa 10.1.1794 oženil so Zuzanou Praženicovou a mali 3 deti: Martin (30.8.1797), Katarína (nov. 1800) vyd. Matúšková Škrečo a Zuzana (9.3.1804).

Katarína (1800) sa 11.2.1820 vydala za Jána Matúška Škrečo a mali 8 detí. Tu však v našej línii predkov priezvisko Vozárik končí.

 

V 19. st. žili Vozárikovci v dome č. 35.

V 19. st. dochádza k tomu, že sa objavujú zápisy priezviska Vozárik s prezývkou Vatoš alebo priezviska Vatoš s prezývkou Vozárik. Pôvod tohto prepojenia je zatiaľ nejasný.

 

* * *

Na začiatku 18. st. žili Vozárikovci na viacerých miestach Slovenska: Hrabové, Varín, Trenčín, Liptovský Peter, Vlachovo (okr. Rožňava) a ďalšie.

V súčasnosti žije okolo 280 mužských nositeľov priezviska Vozárik. Najviac sú zastúpení na Liptove v Liptovskom Mikuláši a v okolí (okolo 40 osôb). Na jednom mieste sú Vozárikovci najviac sústredení v Hrabovom (okolo 20 osôb).