Pocta predkom


Vozárik

Rod Vozárik je spojený s obcou Hrabové (okr. Bytča). Bernolákov Slowar má pri hesle vozár uvedené - furman (z nem. Fuhrmann), povozník a vozič. Vozári (voziari) chodili na zárobky s vozom, do ktorého boli zapriahnuté kone alebo voly. Na dlhšie vzdialenosti prevážali rozličné náklady a tým pádom sa v menšej miere venovali roľníctvu. Môžeme predpokladať, že niektorý prapredok bol voziarom a povolanie sa stalo jeho priezviskom.
Vozárik je zdrobneninou slova vozár, avšak v prípade priezviska môže ísť o starý zvyk v tejto oblasti, keď na konci priezviska pridávali koncovku -ik.

Najstarší známy predok je Juraj Vozárik (okolo 1680), ktorý bol v súpise poddaných v r. 1715 uvedený ako richtár Hrabového (judex):

Juraj bol krstným otcom Ondreja 22.9.1722, ktorého rodičmi boli Mikuláš Vatoš a Barbora Babelová. To uvádzam i preto, že v 19. st. dochádza k spájaniu priezvísk Vozárik a Vatoš a možno tu je k tomu stopa.

Na Jurajovu manželku máme nepriamu stopu, keď bola zapísaná ako krstná mama v podobe - manželka Vozárika (bez krstného mena - Vozariki uxori). Bolo to pri krste Zuzany 1.10.1723, ktorej rodičmi boli Ján Gajdošík a Katarína Urbanovská.

Vieme o 3 deťoch Juraja: Anna (okolo 1700) vyd. Millová, Mikuláš (okolo 1710) a Zuzana (okolo 1715) vyd. Tunáková.

Mikulášovou (1710) manželkou sa 4.2.1731 stala Anna Václavíková a v Hrabovom mali deti: Juraj (18.1.1733), Zuzana (26.8.1736) vyd. Tamášiová, Anna (21.8.1740, zom. malá), Mikuláš (10.12.1743), Anna (aug. 1746) vyd. Hrabovská, Michal (1.10.1749) a Katarína (1.10.1752) vyd. Sedláková.

V urbári z r. 1767 nie je zapísaný žiadny Vozárik. To by mohlo znamenať, že Vozárikovci vtedy nehospodárili na pôde a tak ich urbár nezachytil.

Juraj (1733) sa 10.5.1755 oženil s Annou Hanulíkovou a mali 8 detí: Anna (2.6.1760, dvojičky Juraj a Gallus (16.10.1766), Ján (16.2.1774), Judita (19.4.1776) vyd. Šimáková, Zuzana, Zuzana (12.5.1780) vyd. Šimáková a Ondrej (1.12.1784).

Juraj (1766) sa 10.1.1794 oženil so Zuzanou Praženicovou a mali 3 deti: Martin (30.8.1797), Katarína (nov. 1800) vyd. Matúšková Škrečo a Zuzana (9.3.1804).

Katarína (1800) sa 11.2.1820 vydala za Jána Matúška Škrečo a mali 8 detí. Tu v našej línii predkov priezvisko Vozárik končí.

 

Vetva potomkov po Jánovi (1774), synovi Juraja a Anny, pokračuje v dome č. 35 do 20. storočia. Bola to drevenica vo svahu nad kaštieľom v časti Kút. Ján sa 8.2.1805 oženil s Annou Čajdovou a mali 6 detí: neznáme meno (1808, okraj matriky je obhorený), Juraj (1.2.1812), Ondrej (19.11.1813), Katarína (1817), Mária (11.9.1819) a Štefan (15.8.1826). Najmladší Štefan (1826) sa 17.1.1848 oženil s Katarínou Kováčikovou a mali 7 detí: Ondrej (6.11.1850), Mária (23.11.1852), Anna (30.1.1856) vyd. Matúšková Škrečo, Štefan (13.10.1859), Ján (19.5.1863), Jozef (2.2.1866, zom. malý) a Jozef (17.11.1867, zom. 9.3.1888). Ján (1863) sa oženil s Katarínou Horečnou z Hlbokého a mali deti: Ludmila (17.9.1887, zom. 18,2,1888), Šimon (18.2.1889, zom. 12.6.1890), Apolonia (17.4.1891), František (2.6.1895), Angela vyd. Gaňová, Ernest (13.1.1907). František bol richtár v Hrabovom. Potomkovia Františka a Ernesta žijú v Hrabovom a okolí.

V súpise roľníkov hospodáriacich na pozemkoch predmierskej fary z r. 1910 sú spolu uvedení bratia Štefan (1859) a Ján (1863) a ich bratranec Pavol (nar. 26.1.1866, syn Ondreja nar. 19.11.1813).

 

V dome č. 14 žil Ján Vozárik (okolo 1830) s manželkou Máriou Hrabovskou a mali deti: Jozef (3.11.1850), Ján (12.5.1852, zom. 25.1.1856), Katarína (18.12.1855) vyd. Hrabovská Madár, Ondrej (19.11.1859, zom. 1865) a Anna (26.11.1866).

 

V 19. st. dochádza k tomu, že sa v matrike objavujú zápisy priezviska Vozárik s prezývkou Vatoš alebo priezviska Vatoš s prezývkou Vozárik. Pôvod tohto prepojenia priezvisk Vozárik a Vatoš je zatiaľ nejasný, ale vieme, že Vatošovci boli starý hrabovský rod. Členovia rodu Vatoš Vozárik žili v domoch č. 30 a 34. Bolo to v blízkosti Vozárikovcov z domu č. 35. Pravdepodobne sa jedná o vetvu potomkov po Ondrejovi (1784), synovi Juraja Vozárika a Anny Hanulíkovej. V spomenutom súpise roľníkov hospodáriacich na pozemkoch predmierskej fary z r. 1910 je uvedený Štefan Vatoš Vozárik (20.10.1861), vnuk Ondreja (1784). Táto vetva vymrela po meči.

 

* * *

Na začiatku 18. st. žili Vozárikovci na viacerých miestach Slovenska: Hrabové, Varín, Trenčín, Liptovský Peter, Vlachovo (okr. Rožňava) a ďalšie.

V súčasnosti žije okolo 280 mužských nositeľov priezviska Vozárik. Najviac sú zastúpení na Liptove v Liptovskom Mikuláši a v okolí (okolo 40 osôb). Na jednom mieste sú Vozárikovci najviac sústredení v Hrabovom (okolo 20 osôb).