Pocta predkom


Malgot

Rod Malgot má korene v obci Predmier (okr. Bytča). Predmier bol mestečkom, ktoré bolo súčasťou Bystrického panstva. Malgot je pravdepodobne neslovanské priezvisko a jeho druhá polovica - got - by mohla mať základ v nemeckom slove Gott (boh). Priezvisko Malgot bolo od 18. storočia v matrikách často zapisované v tvare – Malguoth. Tu druhá časť priezviska - guoth - má možno geografickú súvislosť s liptovskou obcou Gôtovany (Guothfalva).

1. záznam o Malgotovcoch je v urbárnom súpise Bystrického panstva z r. 1559. Týka sa obdobia, keď rod Podmanických prestal vlastniť Bystrické panstvo (sídlo na Považskom hrade - pri Považskej Bystrici), nakoľko rod vymrel po meči. Malgot je tu zapísaný ako Magoth. Uvedené sú 2 osoby – MatúšMikuláš.

V listine z r. 1616 ako svedok vystupuje richtár Juraj Magolt, 50 ročný, teda narodený okolo r. 1565. Mal by byť synom buď Matúša alebo Mikuláša zo súpisu z r. 1559. Zápis o Jurajovi v poškodenej listine:

V súpise poddaných z r. 1715 sú v Predmieri uvedení Joannes Malgocz a Joannes Malgo. Ak som správne prečítal vek pri úmrtí Jána (79 ročný), tak Ján žil v r. 1667 – 23.2.1746. Zo zoznamu konvertovaných vyplýva, že rodina Jána Malgota pozostávala okolo r. 1720 z 8 členov a bola už čisto katolícka.

V súpise poddaných z r. 1720 sú opäť uvedení 2 Jánovia - Johannes Malgot a Johannes Malgut jun. Tu sú už Jánovia presnejšie rozlíšení na staršieho a mladšieho.

V urbári z r. 1770 je uvedený roľník Ondrej Malgot.

Od Jána (okolo 1640) je odvodená rodová postupnosť zo záznamov v matrikách predmierskej fary.

Jánov syn Ján (1667) sa oženil s Annou Rilovou. Sobáš bol pred r. 1712 a z toho obdobia sa matriky nezachovali. Ján a Anna mali viac detí, my vieme o 3: Juraj (okolo 1700), Mikuláš (16.5.1712) a Ondrej (23.11.1717). Rovesníkom Jána (1667) bol Mikuláš, ktorý sa 7.10.1717 oženil s Katarínou Čanigovou.

Záznam o narodení Ondreja 23.11.1717 (otec Ján je tu zapísaný ako Ján mladší):

Juraj (1700) sa 30.10.1730 oženil s Annou Michálkovou a mali 7 detí: Anna, Anna, Juraj, Ján, Katarína, Barbora a Ján.

Ondrej (1717) sa 8.10.1739 oženil so Zuzanou Kudlatou a mali 7 detí: Ján (2.12.1741), Ondrej (26.2.1743), Zuzana (1746), Anna (16.2.1749), Judita (1753) vyd. Hanulíková, Martin (7.11.1755) a Anna (26.12.1758).

Ján (1741) sa 17.10.1762 oženil so Zuzanou Malobickou a mali 5 detí: Ondrej (15.10.1763), Ján, Zuzana, Katarína a Katarína (2.1.1780).

Ondrej (1743) sa 16.12.1763 oženil s Barborou Michálkovou. Ovdovel a 2.2.1766 sa oženil s Annou Hvoreckou a mali 9 detí: Ján (22.11.1770), Anna (1773) vyd. Hanulíková, Zuzana, Katarína, Jozef, Alžbeta, Jozef (9.2.1785), Zuzana (29.12.1786) a Veronika (7.11.1794) vyd. Galová.

Ján (1770) sa 22.4.1792 oženil s Katarínou Čermákovou a mali 6 detí: Štefan (16.5.1793), Jozef, Anna, Katarína, Ján a Ondrej (24.2.1810).

My sme potomkovia po Anne (1773) a po Veronike (1794):

Anna (1773) sa 24.1.1790 vydala za Ondreja Hanulíka Hazuchu a mali 10 detí.

Veronika (1794) sa 29.5.1809 vydala za Jána Gala do Jablonového a mali 10 detí.


Vetva Malgot Rilko z domu č. 18:

Jozef (1785) sa 18.4.1804 oženil so Žofiou Kudlatou. Vieme len o ich 2 deťoch: Jozef (1805) a Katarína (1812). Jozef (1805) sa 3.12.1823 oženil s Teréziou Demáčkovou. Avšak ovdovel a 4.10.1831 sa oženil so Zuzanou Valáškovou a mali 4 deti: Mária (10.8.1832), Anna (8.10.1835), Ján (20.12.1838) a Katarína (23.5.1840). Ján (1838) prezývaný Rilko sa 28.11.1865 oženil s Katarínou Hanulíkovou a mali 6 detí: Štefan (23.2.1869), Ján (20.2.1872; zom. 12.10.1872), Anna (19.5.1875), Jozef (10.5.1879), Marek (24.4.1882) a Antónia (2.3.1887; zom. 1.9.1887).

Štefan (1869) mal s manželkou Máriou Malobickou deti: Juraj (24.4.1892), Mária (1895) vyd. Bednárová, Ilona a Anna. Juraj zomrel mladý - zvážal drevo na pltiach a raz sa stavil, že prenesie veľa foršní. Aj to spravil, ale od námahy sa pretrhol. Ilona sa stala mníškou a Anna šla do sveta.

 

Vetva Malgot Púček z domu č. 20:

Ján (okolo 1800) mal s manželkou Annou Bačíkovou syna Jozefa (1.6.1832). Zatiaľ neviem, kto boli rodičia Jána.

Jozef (1832) sa 28.9.1852 oženil s Annou Slaničkovou a mali 2 deti: Ján Jozef (2.1.1855) a Anna (8.4.1858) vyd. Dábravková Mikuška. Ján Jozef (1855) sa 15.5.1877 oženil s Veronikou Bačíkovou a mali 2 deti: Pavel (4.7.1882) a Katarína (28.4.1887) vyd. Uríčková. V súčasnosti je najviac potomkov po Pavlovi (1882) prezývanom Púček.


* 

Rozmiestnenie priezviska Malgot vo svete: https://www.locatemyname.com/sk/Malgot