Pocta predkom


Malgot

1. záznam o Malgotovcoch je v urbárnom súpise z r. 1559. Týka sa teda obdobia, keď rod Podmanických prestal vlastniť bystrické panstvo, nakoľko rod vymrel po meči. Predmier bol mestečkom, ktoré bolo súčasťou bystrického panstva. Malgot je tu zapísaný ako Magoth. Uvedené sú 2 osoby – MatúšMikuláš.

Priezvisko Malgot bolo od 18. storočia v matrikách často zapisované v tvare – Malguoth. V súpise poddaných z r. 1715 je v Predmieri uvedený Ján Malgot. Ak som správne prečítal vek pri úmrtí Jána (79 ročný), tak Ján žil v r. 1667 – 23.2.1746. Zo zoznamu konvertovaných vyplýva, že rodina Jána Malgota pozostávala okolo r. 1720 z 8 členov a bola už čisto katolícka.

Od Jána je odvodená rodová postupnosť zo záznamov v matrikách predmierskej fary:

1. Ján Malguot (nar. pred 1690)

   m:  Anna Rilová (sob. pred 1712)

    2. Ondrej Malguot (23.11.1717):

Ondrej (1717) sa 8.10.1739 oženil so Zuzanou Kudlatou.  

        3. Ondrej Malguot (nar.26 Feb 1743; zom. pred 1828)

                   m1:  Barbara Michálková (sob. 20 Dec 1763; zom. pred 1766)

            m2:  Anna Hvorecký (nar.1740; sob.2 Feb 1766; zom.13 May 1828)

4. Anna Malguotová (nar.Apr 1773; zom.20 May 1836)

   m:  Ondrej Hanulík Hazucha (sob. 24 Jan 1790)

4. Jozef Malguot (nar.11 Apr 1780)

   m:  Žofia Kudlatá (sob. 18 Apr 1804)

 

Línia po Jozefovi nar. 11.4.1780 bola nasledovná:

 

1. Jozef Malguot (nar. 11 Apr 1780)

   m:  Žofia Kudlatá (sob. 18 Apr 1804)

2. Jozef Malguot (nar. Mar 1805)

   m1:  Terézia Demáčková (sob. 3 Dec 1823)

   m2:  Zuzana Valášeková (sob. 4 Oct 1831)

3. Ján Malguot Rilko (nar. 20 Mar 1843; zom. po r.1892, Predmier č.d.18)

   m:  Katarína Hanulíková (nar. 7.4.1845; sob. 28.11.1865; zom. 17.1.1892)

4. Štefan Malguot (nar. 23 Feb 1869)

4. Ján Malguot (nar. 20 Feb 1872; zom. 12 Oct 1872)

4. Anna Malguotová (nar. 19 May 1875)

4. Jozef Malguot (nar. 10 May 1879)

4. Marek Malguot (nar. 24 Apr 1882)

4. Antónia Malguotová (nar. 2 Mar 1887; zom. 1 Sep 1887)

 

Zo záznamov vyplýva, že táto vetva mala prezývku Rilko.