Pocta predkom


Tarabčík

Rod Tarabčík má korene v obci Štiavnik (okr. Bytča). Žili tu aj rody Taraba, Tarabik a Tarabčin, a mohli by spolu súvisieť.
Štiavnik bola veľká obec a počtom obyvateľov bola asi najväčšia v rámci panstva Považského hradu. Pôvod priezviska je neznámy, možno po dávnych prisťahovalcoch.
Štiavnik v údolí Javorníkov na mape z 19. st.:
V súpisoch sa vyskytuje len forma priezviska Tarabik:
V súpise z r. 1559 sa v Štiavniku podobné priezvisko nevyskytovalo.
V súpise poddaných z r. 1715 sú v Štiavniku uvedení: Ján Tarabik a Martin Tarabik. V Dlhom Poli žil Ján Tarabčík.
V súpise poddaných z r. 1720 je v Štiavniku uvedený Ján Tarabik. V Dlhom Poli žil Ján Tarabčík.
V urbári z r. 1767 sú v Štiavniku uvedení: Juraj, Martin, a vdovy po Jurajovi a Martinovi, a Martin, Ján a Juraj
 
Našim najstarším a jediným známym predkom je Barbora Tarabčíková (okolo 1700), ktorá sa 5.10.1721 v Štiavniku vydala za Jána Kudlatého do Predmiera. Tu priezvisko Tarabčík v línii našich predkov končí.
 
Rovesníčkou Barbory bola Dorota (okolo 1690), ktorá bola manželkou Štefana Michálka v Rašove.
 
***
 
V súčasnosti žije okolo 15 nositeľov priezviska Tarabčík na Slovensku. Najviac v okr. Prievidza a potom Žilina.