Pocta predkom


Bajza

Najstaršie matriky pre toto územie ukazujú Bajzovcov v Beluši a v Predmieri. Naši predkovia žili v Predmieri. 
Okolo r. 1710 mali tieto manželské páry Bajzovcov deti v Predmieri: Martin a Anna Hajkyčová, Mikuláš a Katarína Ďunková, a Ondrej a Zuzana Húseríková.
 
V súpise poddaných v r. 1715 je v Predmieri uvedený len jeden Bajza - Ondrej. Zaujímavé, že v súpise z r. 1720 nie je zapísaný nikto z Bajzovcov.
 
Urbár z r. 1770 podpísali Mikuláš Bajza (vlastnou rukou) a Ondrej Bajza (krížikom). Urbár zachytáva týchto Bajzovcov v Predmieri, poddaných grófa Jána Szapáryho:
- Mikuláš Bajza je v zozname zapísaný ako 1. 
- Ondrej Bajza (6. odspodu)
- Ján Bajza st. mal dom bez pôdy
Ján Bajza ml. mal dom bez pôdy
 
Priezvisko sa do súčasnosti uchovalo vo vetvách potomkov Ondreja (nar. okolo 1685). Prezývku majú 2 vetvy - Ištvanec a Laskavý.
8.4.1739 sa ženil vdovec Juraj Bajza a ten mal prezývku Chvila. Jeho manželkou sa stala Katarína Hanulíková.

Ondrejovou manželkou bola Zuzana Húseríková a vieme o ich 5 deťoch: Anna (15.12.1710), Ján (kolo 1715), Ondrej (13.2.1718), Katarína (19.7.1722), Mikuláš (16.10.1724) a Zuzana (20.2.1729). My sme potomkovia po Ondrejovi (1718) a po Kataríne (1722).

Ján (1715) mal s manželkou Barborou Elišíkovou 4 deti: Ondrej (6.10.1737, zom. malý), Ján (9.9.1739, zom. malý), Ján (6.8.1740) a Ondrej (7.8.1742). Potomstvo pokračovalo po Jánovi (1740).

Ondrej (1718) sa v júni 1739 oženil so Zuzanou Bednárovou a mali 4 deti: Zuzana (3.7.1740) vyd. Janíková, Katarína, Ján (30.8.1744) a Mikuláš. Ján (1744) mal potomstvo ale v ďalšom storočí jeho vetva vymrela po meči.
Manželka Zuzana zomrela 27.5.1748 a vdovec Ondrej sa 17.8.1749 oženil s Barborou Blaškovou. Ondrej a Barbora mali 6 detí: Judita (22.10.1752), Jozef Ignác (5.3.1755), Anna (19.3.1757) vyd. Hájeková, Ondrej (20.9.1759), Mikuláš a Juraj. Otec Ondrej bol múdry človek. Vedel čítať a písať a tým sa odlišoval od väčšiny rovesníkov. Bajzovci mali dom neďaleko od kostola a nábožný život mal silné miesto v ich živote. Syna Jozefa (1755) poslali na štúdiá za kňaza a rodinu to muselo stáť nemálo peňazí.
Ondrej (1759) sa 3.2.1783 oženil s Katarínou Múdrou Vozatárovou a mali 6 detí: Ondrej (19.4.1786, zom. malý 26.8.1786), Anna, Ján, Jozef (28.11.1791), Zuzana vyd. Uríčková a Anna.
Jozef (1791) sa v r. 1816 oženil s Annou Lukáčikovou a mali 5 detí: xxx (1817, meno nepoznáme, lebo okraj matriky je obhorený), Jozef, Katarína, Zuzana a Veronika (30.7.1833) vyd. Mináriková.

Veronika (1833) sa 28.9.1852 vydala za Štefana Minárika, a tu už priezvisko Bajza v našej línii predkov nepokračovalo. Avšak vzniká tu situácia, že manžel Štefan Minárik je tiež potomok Bajzovcov - jeho praprababka bola Katarína Bajzová (1722) vyd. Minárová resp. Mináriková. Katarína (1722) sa 20.11.1743 vydala za Mikuláša Minára. A tu potom pokračovalo priezvisko Minárik.
 
* * *
 
Bajza v Beluši
 
Súbežne žili Bajzovci v Predmieri a v Beluši už v 17. st. Ich príbuzenské prepojenie sa asi nepodarí preukázať, ale je veľmi pravdepodobné.
Zápisy v matrikách fary Beluše začínajú od r. 1675. Nachádzajú sa v nich aj takéto pekné kresby.
Rod Bajza bol v Beluši v 2. pol. 17. st. už pomerne rozšírený.
 
Najstaršou známou osobou je Juraj (1632), ktorý sa ako vdovec 4.1.1680 oženil s vdovou Annou. Juraj zomrel 5.9.1682 ako 50 ročný.
 
Jurajovými rovesníkmi boli Ján (okolo 1640), Michal (okolo 1650), Pavol (okolo 1665) a dvaja Ondrejovia (okolo 1660 a 1665).
 
Ján (okolo 1640) mal s manželkou Evou deti: Pavol (okolo 1670), Juraj (4.4.1675), Ondrej (13.8.1679).
Pavol (okolo 1670) sa 13.11.1689 oženil s vdovou Annou Križanovou resp. Križanovičovou a mali deti: Katarína (27.12.1690), Dorota (29.4.1692), Ján (18.7.1694), Zuzana (10.10.1696), Juraj (25.11.1700), Pavol (28.1.1703), Anna (2.8.1705).
Juraj (1675) sa oženil s Katarínou a mali deti: Ján (20.9.1703), Katarína (25.11.1705).
 
Michal (okolo 1650) mal s manželkou Barborou deti: Katarína (1670, zom. 20.2.1675), Juraj (21.4.1675), Barbora (1685), Mikuláš (21.3.1696).
 
Pavol (okolo 1660) mal s manželkou Magdalénou Jandzovou deti: Michal (30.9.1681), Juraj (7.11.1683), Anna (7.3.1688), Barbora (16.4.1691), Zuzana (9.1.1694). Potom nemali 8 rokov deti a Pavol s Magdalénou (možno už iný pár) majú ešte deti: Pavol (10.1.1702), Michal (7.4.1711), Alžbeta (22.7.1715), Adam (17.12.1718).
 
Ondrej (okolo 1660) mal s manželkou Dorotou syna Mikuláša (5.8.1692).
Iný Ondrej (okolo 1665) mal s manželkou Katarínou deti: Martin (19.4.1690), Mikuláš (31.3.1693), Anna (21.12.1704). Martin (1690) sa v r. 1717 oženil s Dorotou Michalcovou.
 
Koncom 17. st. mali deti aj Jánovia.
 
V súpise poddaných z r. 1715 je v Beluši uvedený len Ondrej. Zaujímavé je, že pred ním je zapísaný Ján Bačík, čo je tiež priezvisko z Predmiera.
V súpise poddaných z r. 1720 sú v Beluši uvedení 2x Pavol a Ondrej.
 
V urbári z r. 1767 sú zapísaní: Martin, Ondrej, debnári Ján a Ondrej, Ján a vdova po Jánovi.
 
 
 
 
 
v testamente v r. 1836 odkázal časť majetku príbuzným. Uvádza 2 bratov - Andreja a Jána, ktorí už nežili a 2 sestry - Zuzanu a Annu.