Pocta predkom


Bajza

Najstaršie matriky pre toto územie ukazujú Bajzovcov v Beluši a v Predmieri. Naši predkovia žili v Predmieri. 
Okolo r. 1710 tu mali deti tieto manželské páry Bajzovcov: Martin a Anna Hajkyčová, Mikuláš a Katarína Ďunková, a Ondrej a Zuzana Húseríková.
 
V súpise poddaných v r. 1715 je v Predmieri uvedený len jeden Bajza - Ondrej. Zaujímavé, že v súpise z r. 1720 nie je zapísaný nikto z Bajzovcov.
 
Urbár z r. 1770 podpísali Mikuláš Bajza (vlastnou rukou) a Ondrej Bajza (krížikom). Urbár zachytáva týchto Bajzovcov v Predmieri, poddaných grófa Jána Szapáryho:
- Mikuláš Bajza je v zozname zapísaný ako 1. 
- Ondrej Bajza (6. odspodu)
- Ján Bajza st. mal dom bez pôdy
Ján Bajza ml. mal dom bez pôdy
 
Priezvisko sa do súčasnosti uchovalo vo vetvách potomkov Ondreja (nar. okolo 1685). Prezývku majú 2 vetvy - Ištvanec a Laskavý.
8.4.1739 sa ženil vdovec Juraj Bajza a ten mal prezývku Chvila. Jeho manželkou sa stala Katarína Hanulíková.

Ondrejovou manželkou bola Zuzana Húseríková a vieme o ich 5 deťoch: Anna (15.12.1710), Ján (kolo 1715), Ondrej (13.2.1718), Katarína (19.7.1722), Mikuláš (16.10.1724) a Zuzana (20.2.1729). My sme potomkovia po Ondrejovi (1718) a po Kataríne (1722).

Ján (1715) mal s manželkou Barborou Elišíkovou 4 deti: Ondrej (6.10.1737, zom. malý), Ján (9.9.1739, zom. malý), Ján (6.8.1740) a Ondrej (7.8.1742). Potomstvo pokračovalo po Jánovi (1740).

Ondrej (1718) sa v júni 1739 oženil so Zuzanou Bednárovou a mali 4 deti: Zuzana (3.7.1740) vyd. Janíková, Katarína, Ján (30.8.1744) a Mikuláš. Ján (1744) mal potomstvo ale v ďalšom storočí jeho vetva vymrela po meči.
Manželka Zuzana zomrela 27.5.1748 a vdovec Ondrej sa 17.8.1749 oženil s Barborou Blaškovou. Ondrej a Barbora mali 6 detí: Judita (22.10.1752), Jozef Ignác (5.3.1755), Anna (19.3.1757) vyd. Hájeková, Ondrej (20.9.1759), Mikuláš a Juraj. Otec Ondrej bol múdry človek. Vedel čítať a písať a tým sa odlišoval od väčšiny rovesníkov. Bajzovci mali dom neďaleko od kostola a nábožný život mal silné miesto v ich živote. Syna Jozefa (1755) poslali na štúdiá za kňaza a rodinu to muselo stáť nemálo peňazí.
Ondrej (1759) sa 3.2.1783 oženil s Katarínou Múdrou Vozatárovou a mali 6 detí: Ondrej (19.4.1786, zom. malý 26.8.1786), Anna, Ján, Jozef (28.11.1791), Zuzana vyd. Uríčková a Anna.
Jozef (1791) sa v r. 1816 oženil s Annou Lukáčikovou a mali 5 detí: xxx (1817, meno nepoznáme, lebo okraj matriky je obhorený), Jozef, Katarína, Zuzana a Veronika (30.7.1833) vyd. Mináriková.

Veronika (1833) sa 28.9.1852 vydala za Štefana Minárika, a tu už priezvisko Bajza v našej línii predkov nepokračovalo. Avšak vzniká tu situácia, že manžel Štefan Minárik je tiež potomok Bajzovcov - jeho praprababka bola Katarína Bajzová (1722) vyd. Minárová resp. Mináriková. Katarína (1722) sa 20.11.1743 vydala za Mikuláša Minára. A tu potom pokračovalo priezvisko Minárik.
 
 
 
v testamente v r. 1836 odkázal časť majetku príbuzným. Uvádza 2 bratov - Andreja a Jána, ktorí už nežili a 2 sestry - Zuzanu a Annu.