Pocta predkom


Václavík

Náš rod Václavík má korene v obci Dolné Hlboké (dnes Hlboké, okr. Bytča). Pôvod priezviska je v krstnom mene Václav. Aj Václavíkovci boli niekedy písaní s priezviskom Václav. Meno bolo používané v českých krajoch, takže dávny predok bol pravdepodobne Václav a jeho pôvod bol za kopcami na Morave alebo v Česku.
 
Najstaršou známou osobou je Mikuláš (1644), ktorý zomrel 15.3.1714 vo veku 70 rokov.
Na začiatku 18 st. bol rod Václavík rozšírený v Dolnom Hlbokom a deti tu mali tieto rodiny:
Václav (okolo 1680) a Zuzana Matúšová 
František (okolo 1680) a Barbora Minárová
Ondrej (okolo 1680) a Dorota Mikušová
Ján (okolo 1690) a Marianna Minárová
Ján (okolo 1710) a Katarína Nižných
a ďalšie páry.
 
V súpise z r. 1715 je v Dolnom Hlbokom uvedený Ondrej. V Hornom Hlbokom vtedy nebol Václavík. Postupne sa rod v obci rozšíril.
Urbáre z r. 1767 zachytávajú Václavíkovcov v Hlbokom a už aj v Predmieri:
Urbár z r. 1767 v Dolnom Hlbokom podpísal aj Juraj. Poddanými Gašpara Hrabovského boli Ján, František, Štefan a Ondrej. Juraj bol poddaným Žigmunda Kelečéniho. V urbári z r. 1767 sú v Hornom Hlbokom uvedení tí istí Václavíkovci, ako v Dolnom Hlbokom - Ján, František, Štefan, Ondrej, Juraj, takže tu je nejaká evidenčná záhada. Predpokladám, že omylom vložili stranu z dolnohlbockého urbára do hornohlbockého.
V urbári z r. 1767 je v Predmieri uvedený Juraj. Bol poddaným dedičov grófa Jána Szapáryho.
 
Predkov z rodu Václavík máme v dvoch vetvách:
Ján (okolo 1690), ktorý s manželkou Mariannou Minárovou žil v Dolnom Hlbokom a mali deti: Katarína (14.6.1719) vyd. Korčeková Gábriš, Štefan (feb. 1733), Ján (27.12.1733). Katarína (1719) sa 19.11.1746 vydala za bohatého sedliaka a mlynára Ondreja Korčeka Gábriša do Jablonového a tu priezvisko Václavík v tejto línii predkov končí.
 
Anna (okolo 1710), ktorej predkov nepoznáme, sa 4.2.1731 vydala za Mikuláša Vozárika, žili v Hrabovom, narodilo sa im 7 detí, ale tu už priezvisko Václavík nepokračovalo.
 
*
 
Ondrej (okolo 1720, jeho rodičov nepoznáme) mal s manželkou Katarínou Balala dcéru Máriu (28.2.1744), ktorá sa 21.11.1761 vydala za Ondreja Baláža do Jablonového.
 
Ďalšia vetva potomkov je po Ondrejovi (okolo 1730), ale jeho rodičov nepoznáme. Ondrej sa 15.7.1753 oženil s Katarínou Bachnincovou z Hrabového a potom táto vetva mala prezývku Bachninec. Najskôr žili v Hlbokom a okolo r. 1759 sa usadili v Hrabovom. Ondrej a Katarína mali deti: Anna (25.5.1754), Katarína (16.9.1759) vyd. Gajdošíková, Martin (7.11.1761, zom. malý), Mária (16.9.1763) vyd. Oscibrani, Ondrej (14.11.1765), Martin (21.6.1767), Adam (27.8.1769), Juraj (1774). V urbári z r. 1767 nie je Václavík zapísaný v Hrabovom.
 
Ďalšia vetva potomkov je po Jurajovi (1729, jeho rodičov nepoznáme). Aj Juraj mal manželku od Bachnincovcov z Hrabového. Oženil sa 15.11.1767 s Juditou Bachnincovou, najskôr žili krátko v Hlbokom a okolo r. 1770 sa usadili v Hrabovom. Juraj a Judita mali deti: Judita (15.9.1769), Žofia (1779).
Rod pokračoval v Hrabovom po Jozefovi (1770, jeho rodičov nepoznáme), ktorý zomrel 21.12.1828. V pol. 19. st. tu žil mlynár Jozef s manželkou Zuzanou Sedlákovou v dome č. 46.
 
Václavík v Predmieri
 
Tu boli Václavíkovci mlynári na hornom mlyne. Ondrej (okolo 1670) mal dcéru Zuzanu (okolo 1700), ktorá sa v r. 1720 vydala za Ondreja Slaninku, mlynára z dolného mlynu.
V pol. 19. st. tu mali deti títo rodičia:
Mlynár na hornom mlyne Štefan (okolo 1820) a Anna Cvašková: Katarína (5.7.1842) vyd. Gajdošíková, Anna (7.8.1844), Juraj (6.12.1845), Pavol (9.1.1852), František (8.3.1853).
Juraj (okolo 1820) a Anna Bajzová: Katarína (27.5.1843, zom. malá), Juraj (24.1.1844), Mária (12.9.1846), Katarína (20.11.1848).
 
*
 
Najznámejšou osobou je generál Milan Václavík, rodák z Predmiera.