Pocta predkom


Kresáň

Kresáňovci majú korene v osade, ktorú založili pri obci Kostolec (okr. Pov. Bystrica) - tá sa podľa nich volá - Kresáňovci. Slovo kresáň je snáď spojené so slovesom - kresať, ktorého jeden význam je - tesať. Dávny predok mohol byť tesárom.
Kostolec a osada Kresáňovci na mape z 19. st.:
Našim predkom je Katarína (1734). Nevieme, kto sú jej predkovia. Katarína sa 27.5.1764 vydala za Jána Pohanku do Plevníka a tu priezvisko Kresáň v línii našich predkov končí.
 
Kresáňovci nie sú zapísaní v súpisoch poddaných v Kostolci v r. 1715 a 1720.
 
Záznamy v matrikách viažúce sa ku Kostolcu sú v matrikách fary Pov. Bystrica.
Z matrík fary Predmier sa dozvedáme:
Ondrej (okolo 1700) sa ako vdovec 1.5.1736 oženil v Predmieri s Katarínou Turčanovou z Plevníka.
Ján (okolo 1715) sa 14.7.1737 oženil v Predmieri s Barborou Štefekovou. V zápise je uvedené, že pochádza zo Zamanína.
 
V pol. 18. st. v Kostolci žil Ondrej (okolo 1740) s manželkou Annou Fillovou a mali syna Ondreja (13.9.1764). 
 
V urbári z r. 1770 je v Kostolci ako poddaný grófa Jána Szápáryho uvedený Ján Kresáň.
 
V pol. 18. st. v Rašove žil Juraj s manželkou Zuzanou Hnetkovou.
 
V 19. st. žili jedni Kresáňovci v Kostolci v chalupe č. 22, čo dokladá sobáš 24.11.1867 Pavla Kresáňa (1840) s Máriou Kucharíkovou z Drieňového.
 
Kresáň v Rašove
 
Ján (okolo 1720) sa s manželkou Zuzanou Hnetkovou (prezývanou Vrtižerka) usadili v Rašove a mali deti: Ján (8.4.1749), Jozef (3.3.1754), Mikuláš (17.7.1763). Ján je uvedený v urbári v r. 1770. Syn Ján (1749) sa oženil so Žofiou Hornou a mali deti: Anna (1.11.1784), Ján (12.2.1787). Ján (1787) sa v r. 1810 oženil s Babrborou Chladnou a mali deti: Anna (29.2.1812), xxx (1815), Ján (14.2.1821).
 
V Rašove sa objavuje ďalší Ján (okolo 1770), ktorý mal nevestu taktiež od Chladných, 22.6.1795 sa oženil so Zuzanou Chladnou a mali deti: Katarína (18.9.1796), Štefan (1798), Mária (1.4.1802), Katarína (1804), Ondrej (5.7.1806), Mária (okolo 1811) vyd. Lacková, xxx (1812), xxx (1815), Zuzana (21.9.1817), Judita (22.11.1819).
 
*
 
V súčasnosti žije v SR okolo 100 nositeľov priezviska Kresáň. Tretina z nich žije v Kostolci.