Pocta predkom


Rilo

Rod Rilo má korene v obci Predmier (okr. Bytča). Zapisovaní boli aj v podobe Rillo.
 
Na začiatku 18. st. tu žili Mikuláš (1663), Anna (okolo 1670) vyd. Malgotová a Katarína (okolo 1680) vyd. Mosničková. Pravdepodobne sa jednalo o súrodencov, ale ich rodičov nepoznáme. Priezvisko tu nebolo rozšírené a v 18. st. sa prestalo vyskytovať. V obci žil s podobným priezviskom rod Milo, ale ten má inú históriu.
 
Mikuláš (1663) mal manželku Zuzanu Sikelovú a vieme len o ich jednom dieťati - Ondrej (14.9.1710). Mikuláš ovdovel a oženil sa s Barborou Kocianovou a mali dcéru Zuzanu (18.1.1712). Krátko na to Mikuláš zomrel v januári 1713 a priezvisko Rilo sa v Predmieri už nevyskytovalo.
 
Anna (1670) sa pred r. 1700 vydala za Jána Malgota a tu priezvisko Rilo v línii našich predkov končí.
 
*
 
V neďalekej Bytči žil Daniel Rilo a s manželkou Katarínou Minárikovou a mali syna Juraja (16.4.1707). Daniel by mohol byť súrodencom vyššie uvedených Rilovcov.