Pocta predkom


Vrábel

Naši predkovia z rodu Vrábel žili v Rašove (okr. Bytča). Pôvod slova je neznámy. Blízko k nemu je názov mesta Vráble.
Priezvisko Vrábel nie je v súpisoch z r. 1559 a 1715. Avšak okolo r. 1715 tu už Vráblovci žili. Najstarší známy predok je Matej (okolo 1680).
 
Matej (1680) mal manželku Annu Kudelovú a vieme o ich 3 deťoch: Juraj (okolo 1715), Adam (6.2.1718) a Anna (14.4.1721).
Juraj (1715) sa 24.2.1737 oženil s Katarínou Chladnou a mali 6 detí: Ondrej (8.12.1737, zom. malý), Katarína, Anna, Ján, Ondrej (26.11.1752) a Štefan (12.12.1756). Máme predkov z vetiev po oboch bratoch - po Ondrejovi i Štefanovi.
Ondrej (1752) sa 12.11.1775 oženil s Katarínou Praženicovou a mali 3 deti: Katarína (5.4.1780) vyd. Tunáková, Anna (1782) a Ján (1784). Katarína (1780) sa 21.4.1800 vydala za Jána Tunáka. Ich dcéra Katarína Tunáková (1803) sa 11.9.1822 vydala Jána Hanulíka.
Štefan (1756) sa 7.7.1779 oženil s Annou Bučovou z Mikšovej a mali dcéru Annu (22.6.1782). Manželka Anna zomrela mladá 25.1.1783 a vdovec Štefan sa o pár mesiacov 6.7.1783 oženil so Zuzanou Praženicovou, sestrou vyššie uvedej Kataríny. A tak sa z bratov Vráblovcov stali švagrovia. Štefan a Zuzana mali deti: Zuzana (2.11.1785) vyd. Michálková, Anna, Katarína, Anna a Ján (1796). Zuzana (1785) sa 17.1.1802 vydala za Štefana Michálka. Ich dcéra Anna (20.9.1812) sa 8.9.1825 vydala za Štefana Klapčíka.
 
V urbári z r. 1767 je zapísaný Ján, pravdepodobne starší brat Ondreja a Štefana.