Pocta predkom


Vrábel

Naši predkovia z rodu Vrábel žili v Rašove (okr. Bytča). Pôvod slova je neznámy. Kmeň slova Vrábel tvorí praslovanské slovo "rab", čo znamená služobník, sluha. Na Ostravsku muži volajú svoje manželky "roba". Po vzore jazykového výkladu významu pomenovania obce Vráble by Vrábel mohlo znamenať - do služobníckej osady.
 
Priezvisko Vrábel nie je v súpisoch z r. 1559 a 1715. Avšak okolo r. 1715 tu už Vráblovci žili. Najstarší známy predok je Matej (okolo 1680).
 
Matej (1680) mal manželku Annu Kudelovú a vieme o ich 3 deťoch: Juraj (okolo 1715), Adam (6.2.1718) a Anna (14.4.1721).
Juraj (1715) sa 24.2.1737 oženil s Katarínou Chladnou a mali 6 detí: Ondrej (8.12.1737, zom. malý), Katarína, Anna, Ján, Ondrej (26.11.1752) a Štefan (12.12.1756). Máme predkov z vetiev po oboch bratoch - po Ondrejovi i Štefanovi.
Ondrej (1752) sa 12.11.1775 oženil s Katarínou Praženicovou a mali 3 deti: Katarína (5.4.1780) vyd. Tunáková, Anna (1782) a Ján (1784). Katarína (1780) sa 21.4.1800 vydala za Jána Tunáka. Ich dcéra Katarína Tunáková (1803) sa 11.9.1822 vydala Jána Hanulíka.
Štefan (1756) sa 7.7.1779 oženil s Annou Bučovou z Mikšovej a mali dcéru Annu (22.6.1782). Manželka Anna zomrela mladá 25.1.1783 a vdovec Štefan sa o pár mesiacov 6.7.1783 oženil so Zuzanou Praženicovou, sestrou vyššie uvedej Kataríny. A tak sa z bratov Vráblovcov stali švagrovia. Štefan a Zuzana mali deti: Zuzana (2.11.1785) vyd. Michálková, Anna, Katarína, Anna a Ján (1796). Zuzana (1785) sa 7.2.1802 vydala za Štefana Michálka. Ich dcéra Anna (20.9.1812) sa 8.9.1825 vydala za Štefana Klapčíka.
 
V urbári z r. 1767 je zapísaný Ján, pravdepodobne starší brat Ondreja a Štefana.
 
V daňovom súpise z r. 1828 sú zapísaní: Ondrej (riadky č. 19, 27), Juraj (37), Štefan (39) a Barbora (44), .