Pocta predkom


Bytčančík - Bičančík

Rod Bytčančík má korene v obci Dolné Hlboké (okr. Bytča). Pôvod priezviska by mohol súvisieť s neďalekou Bytčou, možno dávny predok pochádzal z Bytče. Priezvisko zapisovali vo forme Bicsancsik, Bičzančzik, v 2. pol. 18. st. ako Bitčančik.
Dolné a Horné Hlboké na mape z 19. st.:
 
V súpise poddaných z r. 1715 sú uvedení Ján, Mikuláš a Ondrej. Narodili sa okolo r. 1670-1690.
Ich potomkovia sú Ondrej a Ján:
Ondrej (okolo 1710) a Barbora Valtovičová mali deti: Katarína (22.11.1733), Ondrej (6.10.1737).
Ján (okolo 1710) mal s manželkou Zuzanou Sedlákovou deti: Zuzana (2.11.1733), Mária (6.7.1738). 
 
Našim predkom je Anna (okolo 1730). Zatiaľ nevieme, kto boli jej rodičia. Anna sa vydala za Jána Škripca do Jablonového. Tu priezvisko Bytčančík v línii našich predkov končí.
 
V urbári z r. 1767 je zapísaný Ondrej. Ondrej bol poddaným vdovy po Gašparovi Hrabovskom. 
 
*
 
V súčasnosti sa priezvisko Bytčančík alebo Bičančík nikde nevyskytuje.