Pocta predkom


Dúbravka

Náš rod Dúbravka má korene v obci Predmier (okr. Bytča). Pôvod priezviska je v pomenovaní dubovej hory - dúbrava.
 
Rod bol v Predmieri rozšírený už na zač. 18. st. Žili tu Daniel, Ján a Štefan. Ján a Štefan sú uvedení v súpise poddaných v r. 1715. V súpise v r. 1720 je ucedený len Štefan.
 
Daniel (okolo 1680) mal manželku Katarínu Dolincovú a vieme len o ich dcére Zuzane (22.11.1713). Zuzana sa vydala Jána Praženicu do Hrabového a tu priezvisko Dúbravka v línii našich predkov končí.
 
V Urbári z r. 1767 sú zapísaní Ján a František a ďalší Ján.
 
V 19. st. mali prezývky - Janeka v dome č. 61 a Mikuška v dome č. 63.
Štefan Dúbravka Janeka (1813) sa oženil s Máriou Hanulíkovou a mali deti: Štefan (1842), Jozef (1859).
Ján Dúbravka Mikuška (okolo 1815) sa 13.2.1838 oženil so Zuzanou Kerákovou a mali deti: Zuzana (27.9.1839), Ján, Mária, Jozef (7.6.1847), Katarína a Štefan (7.12.1856).