Pocta predkom


Čajda

Rod Čajda žil v obci Predmier (okr. Bytča). V dokumentoch priezvisko zapisovali v podobe Csajde a Czajda. Slovný základ pojmu čajda je vyjadrením údivu - hľa, pozrime sa. Možno dávny predok vzbudzoval údiv alebo on sám sa divil. Priezvisko Czajda sa vyskytuje v Poľsku.
 
Našim predkom je Zuzana (okolo 1680). Bola manželkou Ondreja Minára a vieme o ich 3 deťoch: Ondrej (30.12.1712), Mikuláš (6.6.1718) a Katarína (13.8.1721). Avšak tu priezvisko Čajda v línii našich predkov už nepokračovalo.
 
V súpise poddaných z r. 1715 a 1720 je v Predmieri zapísaný Mikuláš Čajda. Mohol by to byť brat alebo otec Zuzany.
V 1. pol 18. st. mali deti Ján, Ondrej a Štefan. V urbári z r. 1767 sú zapísaní Ondrej, Štefan a Ján.
 
Michal (okolo 1750), ktorého záznam o krste som nenašiel, žil v dome č. 87, oženil sa 14.11.1773 s Annou Kudlatou a mali deti: Judita (1.11.1783, zom. malá), Jozef (31.7.1784), Anna (2.1.1786), Judita (1.6.1788) vyd. Minarovská, Veronika (14.4.1790), Michal (18.1.1793), Ondrej (10.9.1775), Zuzana (15.3.1779) a Ján (1782).
 
Pátranie po Čajdovcoch v Predmieri sťažujú obhorené strany predmierskej matriky okolo r. 1800 - 1830.
Objavuje sa tu Štefan, ktorý sa narodil pred r. 1830 - záznam o jeho narodení je asi poškodený požiarom a tak zakiaľ nepoznáme jeho vek, keď zomrel, tak môžeme len odhadovať, že sa mohol narodiť v r. 1816 alebo 1819 (to by bol otcom Juraj), alebo v r. 1811 (to by bol otcom Ján). Štefan (pred 1830) sa 8.10.1850 oženil s Máriou Hanulíkovou, žili v dome č. 102 a mali deti: Jozef (1.5.1852), Mária Františka (28.1.1855), Terézia (5.12.1856) a Anna (11.2.1861) vyd. Červencová. Jozef (1852) zostal v rodičovskom dome, 20.11.1877 sa oženil s Máriou Harvánkovou z Malej Bytče, a mali deti: Ján (30.8.1878, zom. 25.7.1886), Jozef (12.10.1880, zom. 28.5.1881).
 
V 1. pol. 18. st v Bytči žil Ján Čajda s manželkou Annou a mali deti: Ján (31.1.1744) a Barbora (1753). Ján (1744) mal s manželkou Katarínou deti: Ján (1764, zom. malý), Ján (1766). 
 
Čajda v Štiavniku
 
V poslednej štvrtine 18. st. žili v Štiavniku Štefan a Ján. Štefan mal s manželkou Zuzanou Faberovou deti: Anna (30.3.1775), Barbora (1.11.1777). Ján mal s manželkou Katarínou Drlkovou syna Štefana (5.10.1777). Teoreticky je možné, že Štefan (1777) sa mohol odsťahovať do Veľkého Rovného.
V súpise poddaných z r. 1715  a z r. 1720 nie je Čajda uvedený. To môže znamenať, že Čajda tam vtedy nežil.
V urbári z r. 1767 je zapísaný Ján Csujda , aj na str. 53. Zatiaľ je otázkou, či Čujda by mala byť forma zápisu priezviska Čajda.
 
*
 
Vo Veľkom Rovnom (okr. Bytča) sa usadil Štefan (okolo 1770), pôvodom z Predmiera alebo Štiavnika. Vo Veľkom Rovnom pôsobil ako učiteľ a organista a 9.2.1797 sa tu oženil s Annou Jamborovou, a mali deti: Ján (22.12.1797), Mária Žofia, Anna, Jozef (15.4.1803, zom. malý), Ján Michal (29.9.1806), Anna, dvojičky Katarína a Jozef (august 1811), František (november 1813). Na štúdium sa dali a zaujímavo sa uplatnili traja bratia - Ján Michal, Jozef a František:
Ján Evanjelista Čajda (1806) bol kňaz a publicista. Patril medzi kňazov tretej bernolákovskej generácie, prispieval do Katolíckych novín.  Za kňaza bol vysvätený v roku 1829. Od septembra 1831 do júna 1838 bol kaplánom v Papradne, potom do leta 1844 kaplánom v Turzovke, od augusta do novembra 1844 bol kaplánom v Konskej (pri Rajci). Od apríla 1848 bol farárom v Riečnici. Zomrel 20.1.1865 v Nitre.
Jozef Čajda (1811) zostal vo Veľkom Rovnom, žil v dome č. 295, bol učiteľ a organista. Oženil sa s Karolínou Mužíkovou a mali deti: Sidónia (28.9.1832, zom. malá), Mária Karolína, Alojz, Ján (27.1.1840), Sidónia, Viktor (5.9.1843), Karolína (26.4.1845). Jozef ovdovel a 12.1.1852 sa v Dlhom Poli oženil s Annou Zajmusovou zo Žiliny, bol im udelený dišpenz. Svedkom na sobáši bol Jozefov brat František, učiteľ a organista v Dlhom Poli. Jozef a Anna mali dcéru Sidóniu (12.12.1852) v dome č. 195. Syn Ján (1840 - 14.10.1919, Kolárovice) bol spoluzakladal Spolok včelárov Slovenska. V súčasnosti jeho meno nesie Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu. Ján sa 25.8.1863 oženil s Rozáliou, dcérou šľachtica Daniela Beňovského, a mali deti: Ladislav (4.6.1868) a Leodegard Napoleon Ján (15.4.1879). Ján bol učiteľ a neskôr notár v Kolároviciach. Na jeho dome je umiestnená pamätná doska na jeho osobu. Ján, Rozália a syn sú na fotografii s notármi z Bytče. Jánov syn Leodegar bol na začiatku 20. st. okresný slúžny v Bytči. V Kolároviciach žil aj Jánov brat Viktor, ktorý bol učiteľ a s manželkou Žofiou Haluškovou mali deti: Jozef (23.6.1878), Alexander (15.10.1881), Berta (5.7.1889), Teodor Lambert (17.3.1892).
František (1813) žil s manželkou Annou Podkrivackou v Dlhom Poli a mali 10 detí: Františka (18.1.1834) vyd. Kollárová, František (19.10.1835), Vincencia vyd. Zajmusová, Ferdinand (1839), Anna, Ján Eugen, Juraj (23.12.1844), Imrich (7.4.1847), Ján a Anna (29.7.1851). Ich krstným otcom bol Ján Čajda, vtedy pomocný kňaz v Lednici. Juraj (1844) sa usadil v Martine. Bol redaktor, publicista, používal umelecké pseudonymy - Dlhopoľský, Federov, Ďuro. Ako redaktor Národných novín pôsobil v r. 1875 - 1907. Juraj (1844) sa oženil s Matildou Kováčikovou a mali deti: Oľga Ľudmila (14.6.1881), Vladimír Alexander (20.5.1883), Mikuláš Juraj (15.5.1891). Krstným otcom bol Jurajov brat - katolícky kňaz Imrich Čajda (7.4.1847). Juraj je pochovaný na Národnom Cintoríne v Martine. Mikuláš (1891) bol členom Slovenského spevokolu, v r. 1918 patril k signatárom Martinskej deklarácie. Jeho manželkou bola Anna Rollová a v Martine mali syna Ivana (9.4.1921), ktorý bol učiteľom a potom chemikom. Mikuláš a Anna a ich syn Ivan sú pochovaní na Národnom cintoríne v Martine. Pochavaná je tu aj Oľga Ľudmila Čajdová (zom. 1905). Dom rodiny Čajdovcov sa v Martine zachoval do súčasnosti.
 
* * *
 
V súčasnosti žije na Slovensku len okolo 15 ľudí s priezviskom Čajda. Nikto z Čajdovcov už nežije v Predmieri a jeho okolí.
* * *