Pocta predkom


Čajda

Rod Čajda žil v obci Predmier (okr. Bytča). V dokumentoch priezvisko zapisovali v podobe Csajde a Czajda. Slovný základ pojmu čajda je vyjadrením údivu - hľa, pozrime sa. Možno dávny predok vzbudzoval údiv alebo on sám sa divil. Priezvisko Czajda je v Poľsku. 
Našim predkom je Zuzana Čajdová (okolo 1680). Bola manželkou Ondreja Minára a vieme o ich 3 deťoch: Ondrej (30.12.1712), Mikuláš (6.6.1718) a Katarína (13.8.1721). Avšak tu priezvisko Čajda v línii našich predkov už nepokračovalo.
 
*
 
V súpise poddaných z r. 1715 a 1720 je v Predmieri zapísaný Mikuláš Čajda. Mohol by to byť brat alebo otec Zuzany.
V 1. pol 18. st. mali deti Ján, Ondrej a Štefan. V urbári z r. 1767 sú zapísaní Ondrej, Štefan a Ján.
 
Michal Čajda (okolo 1750), ktorého záznam o krste som nenašiel, žil v dome č. 87, oženil sa 14.11.1773 s Annou Kudlatou a mali deti: Judita (1.11.1783, zom. malá), Jozef (31.7.1784), Anna (2.1.1786), Judita (1.6.1788) vyd. Minarovská, Veronika (14.4.1790), Michal (18.1.1793), Onderej (10.9.1775), Zuzana (15.3.1779) a Ján (1782).
 
Pátranie po Čajdovcoch sťažujú obhorené strany predmierskej matriky okolo r. 1800 - 1830.
Štefan, ktorý sa narodil okolo r. 1830 - záznam o jeho narodení je poškodený požiarom a tak zakiaľ nepoznáme jeho vek, keď zomrel, tak môžeme len odhadovať, že sa mohol narodiť v r. 1816 alebo 1819 (to by bol otcom Juraj), alebo v r. 1811 (to by bol otcom Ján).
Štefan (okolo 1830) sa 8.10.1850 oženil s Máriou Hanulíkovou. Žili v dome č. 101 (102) a mali 4 deti: Jozef (1.5.1852), Mária Františka (28.1.1855), Terézia (5.12.1856) a Anna (11.2.1861) vyd. Červencová. Jozef (1852) sa 20.11.1877 oženil z domu č. 25 s Máriou Harvánkovou z Malej Bytče.
 
*
 
V 1. pol. 18. st v Bytči žil Ján Čajda s manželkou Annou a mali deti: Ján (31.1.1744) a Barbora (1753).
 
*
 
Vo Veľkom Rovnom (okr. Bytča) žil učiteľ a organista Jozef Čajda s manželkou Karolínou Mužíkovou a mali syna Jána (27.1.1840 - 14.10.1919, Kolárovice), ktorý spoluzakladal Spolok včelárov Slovenska. V súčasnosti jeho meno nesie Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu. Ján (1840) sa 25.8.1863 oženil s Rozáliou, dcérou šľachtica Daniela Beňovského, a mali deti: Ladislav a Leodegár. Ján bol učiteľ a neskôr notár. Na jeho dome v Kolároviciach je umiestnená pamätná doska Jánovi Čajdovi. Ján, Rozália a syn sú na fotografii s notármi z Bytče.
 
*
 
V Dlhom Poli žil František Čajda s manželkou Annou Podkrivackou a mali 10 detí: Františka (18.1.1834), František (19.10.1835), Vincencia, Ferdinand, Anna, Ján Eugen, Juraj (23.12.1844), Imrich (7.4.1847), Ján a Anna (29.7.1851). Ich krstným otcom bol Ján Čajda, vtedy pomocný kňaz v Lednici.
Juraj (1844) sa usadil v Martine. Bol redaktor, publicista, používal umelecké pseudonymy - Dlhopoľský, Federov, Ďuro. Ako redaktor Národných novín pôsobil v r. 1875 - 1907. Juraj (1844) sa oženil s Matildou Kováčikovou a mali syna Mikuláša Juraja (15.5.1891), krstným otcom bol Jurajov brat - katolícky kňaz Imrich Čajda (7.4.1847). Mikuláš (1891) bol členom Slovenského spevokolu, v r. 1918 patril k signatárom Martinskej deklarácie. Jeho manželkou bola Anna Rollová a v Martine mali syna Ivana (9.4.1921), ktorý bol učiteľom a potom chemikom. Mikuláš a Anna sú pochovaní na Národnom cintoríne v Martine. Pochavaná je tu aj Oľga Ľudmila Čajdová (zom. 1905). Dom rodiny Čajda sa v Martine zachoval do súčasnosti.
 
*
 
Ján Evanjelista Čajda (29.9.1806) by sa mal narodiť v Papradne, ale taký záznam v papradnianskej matrike nie je. Bol kňaz a publicista. Patril medzi kňazov tretej bernolákovskej generácie, prispieval do Katolíckych novín. Zomrel v r. 1868 v Nitre.
 
* * *
 
V súčasnosti žije na Slovensku len okolo 15 ľudí s priezviskom Čajda. Nikto z Čajdovcov už nežije v Predmieri a jeho okolí.
* * *