Pocta predkom


Dolinec

Naši predkovia z rodu Dolinec žili v obci Plevník (okr. Pov. Bystrica). V 18. st. žili Dolincovci aj v obci Jastrabá (okr. Kremnica). 
Pôvod priezviska môže byť odvodený od miestnej časti Dolina, ktorá sa nachádza nad obcou okolo cesty vedúcej okolo Malého Manína do Kostolca.
Z urbára z r. 1767 sa dozvedáme o roľníkoch a ich povinnostiach v Plevníku. Pod vyplnené body urbáru sa podpísal Ondrej Dolinec spolu s ďalšími desiatimi Plevničanmi. Podpísal sa krížkom, podobne ako ostatní, takže písať nevedel. V tabuľkách sú pod sebou zapísaní Ondrej a Ján Dolincovci ako poddaní Jána Szápáryho a v ďalšej tabuľke ako Ondrej a Jano, jeho veční poddaní. Ondrej a Jano mali rovnako veľké záväzky, tak asi boli bratia. 
 
Podľa záznamov z matriky narodených vieme, že deti mali v polovici 18. st. v Plevníku Mikuláš, Ondrej a Ján. Keďže Mikuláš už nebol zapísaný v urbári v r. 1767, tak vtedy už asi nežil.
 
My sme potomkovia po Ondrejovi (okolo 1715). Ondrej mal manželku Zuzanu Kováčovú. Zatiaľ vieme o ich 3 deťoch: Anna (1.9.1737), Ján (10.9.1758) a Štefan (okolo 1760). 
Ján (1758) mal s manželkou Zuzanou Gardianovou 4 deti: Jozef, Zuzana, Tomáš a Ján. Týchto Dolincovcov aj prezývali Gardian. Ján ovdovel a 16.11.1788 sa oženil s Annou Hlobíkovou a mali 3 deti: Mária, Anna a Katarína (21.5.1797) vyd. Šumcová.
Katarína (1797) sa 22.6.1820 vydala za trojnásobného vdovca Pavla Šumca a tak tu priezvisko Dolinec končí. Medzi Katarínou a Pavlom bol 28-ročný rozdiel.
 
V súčasnosti Dolinec v Plevníku nežije. Na Slovensku je len okolo 10 mužských nositeľov priezviska Dolinec - najviac vo Zvolene.