Pocta predkom


Dorník

Náš rod Dorník má korene v obci Maršová (dnes Rašov-Maršová, okr. Bytča). Pôvod priezviska je neznámy. Možno je odvodené od rastliny ďatelinovec (Dorycnium), ktorá má aj meno dornik. V nemeckých krajinách bolo priezvisko Dornick i obec Dornick. Po nemecky Dorn znamená tŕň.
Maršová na mape z 19. st.:
 
Najstaršou známou osobou je Mikuláš (okolo 1680), ktorý mal so Zuzanou Tunákovou deti: Ondrej (okolo 1710), Mikuláš (11.7.1712), Juraj (25.3.1714), Katarína (29.4.1715), Zuzana (20.8.1716) a Anna (2.5.1725).
Mikuláš bol evanjelik. V súpise poddaných v r. 1715 Mikuláš nie je uvedený.
Ondrej (1710) sa okolo r. 1735 oženil s Barborou Krajčí Hluchou a mali deti: Matej (25.2.1736), Ján (10.9.1738), Zuzana (5.8.1742) a Katarína (marec 1749) vyd. Michálková. Priezvisko pokračovalo po Matejovi a Jánovi.
Katarína (1749) sa 17.11.1765 vydala za Jána Michálka. My sme ich potomkovia a tu rod Dorník v línii našich predkov končí.
 
Dorníkovci mali zaujímavé postavenie, lebo bratia Matej a Ján sa oženili s dcérami zo šľachtických rodov.
 
Matej (1736) sa 15.11.1761 oženil so Zuzanou Turčanovou zo susedného Plevníka a mali 9 detí: Anna (11.1.1763), Katarína (1767), Judita (1770), Anna (1770), Barbora (4.3.1774), Ján (1775), Juraj (5.4.1777), Štefan (4.11.1780, zom. malý) a Štefan (14.3.1783). V urbári z r. 1770 je uvedený Matej Dorník ako poddaný Antona Maršovského. Matej patril medzi občanov obce, ktorí rokovali s regulačnou komisiou a s   krížikom podpísa l  listinu. Mal právo na slobodný odchod (Libera Migrationis). Syn Ján (1775) sa 6.1.1797 oženil s Juditou Tamášiovou (potom bola zapisovaná s priezviskom Ondruš) a mali deti: Katarína (10.8.1799, zom. malá), Ján (3.9.1800), Ondrej (26.8.1801), Juraj (1804), potom mená 3 detí nepoznáme, lebo matrika je obhorená (1810, 1811,1812), Katarína (5.3.1817). Ján (1800) sa 21.5.1826 oženil s Katarínou Šukalovou, pravdepodobne žili v dome č. 14 a mali deti: Ján (7.4.1828), Mária, Veronika, Anna, Štefan, Ondrej a Mária (25.4.1841). Ján (1828) sa 9.9.1849 oženil s Veronikou Ďurikovou a v dome č. 14 mali deti: Katarína (12.1.1857), Mária, Anna, Veronika, Ján a Štefan (24.5.1873). Ján ovdovel a 11.5.1885 sa oženil s Máriou Kolekovou, vdovou po Štefanovi Ondrušovi.
 
Ján (1738) sa 9.6.1764 oženil s Katarínou Maršovskou, mali dcéru Katarínu (7.3.1767). Ján ovdovel a 5.5.1776 sa oženil s Katarínou Chladnou a mali deti: Katarína (27.11.1778) vyd. Šagátová, Ondrej (16.12.1781), Martin (1785), Ján (11.8.1788) a Matej (29.8.1791).
- Ondrej (1781) sa 21.11.1802 oženil s Annou Košíkovou a mali deti: Ondrej (27.9.1805), Katarína, Anna a mená ďalších 4 detí nepoznáme, lebo matrika je obhorená (1814, 1816, 1820 a 1821). Ondrej ovdovel a v r. 1826 sa oženil s Annou Koštovou, s ktorou mal ďalších 8 detí: Ondrej (1826), Štefan (2.12.1827), Barbora, Anna, Ján, dieťa na obhorenej strane matriky (1837), Žofia a Michal (25.3.1843).
- Ján (1788) sa 20.11.1809 oženil s Annou Ďunkovou a mali deti: Ján (1811), Ondrej (1813, zom. malý), nepoznáme meno (1819), Ondrej (17.1.1822), nepoznáme meno (1824).
 
Ondrej (1822) žil v dome č. 11, 2.9.1848 sa oženil s Annou Adaméch (resp. Adamovou) a mali deti: Mária (20.7.1852), Anna (15.11.1854, zom. 22.9.1856), Ondrej (18.10.1857, zom. 9.4.1864), Jozef (31.1.1860), zom. malý), Jozef (3.12.1861), Ondrej (7.6.1864), Zuzana (8.10.1868) a Ján (22.10.1873). 
Jozef (1860) sa 15.2.1885 oženil s Katarínou Jánošíkovou z Hvoznice a zostali žiť v Hvozdnici v dome č. 73, kde mali deti: Veronika (31.12.1885), Ondrej (28.4.1888, zom. 7.2.1889), Adam (12.12.1889, zom. 13.12.1889), Eva (28.12.1892, zom. 5.3.1893). O deťoch narodených po r. 1895 zatiaľ nevieme. 
Ondrej (1864) sa 21.1.1889 oženil s Veronikou Blaškovou z Mikšovej, žili v Mikšovej č.d. 24, Predmieri č.d. 37 a vrátili sa do Maršovej. Ondrej a Veronika mali deti: Rozália (4.9.1889), Vincencia (4.4.1892) vyd. Ference (žila v Point Pleasant, Bucks, Pennsylvania, USA) a Ignác.
Po skončení 2. sv. vojny sa 1.5.1945 v Maršovej vytvoril revolučný národný výbor a jeho podpredsedom sa stal Ignác Dorník.
 
V daňovom súpise v r. 1828 sú v Maršovej uvedení 3 Dorníkovci: Ján a Ján starší (r.č. 12 a 13), a Ondrej (r.č. 23).
 
Spor o role a lúky medzi obyvateľmi Maršovej a Karolom Maršovským bol ukončený v r. 1862 a medzi účastníkmi sporu je uvedený aj Ján Dorník.
 
Matriky narodených fary Predmier pre obdobie 1800 až 1827 sú poškodené požiarom a tak sa ťažšie spájajú vetvy potomkov.
 
Nevieme, ku ktorým rodičom máme priradiť Martina (1826), jeho meno pravdepodobne patrí medzi tie, ktoré sú obhorené v matrike narodených. Žil v dome č. 12 (pravdepodobne aj v dome č. 10) a bol 2x ženatý: 11.8.1844 sa oženil so Zuzanou Vráblovou a v ten deň mala svadbu aj Zuzana Dorníková s Jurajom Vráblom, čo môže naznačovať, že Martin a Zuzana (vyd. Vráblová) boli súrodenci. Martin a Zuzana mali deti: Ondrej (29.11.1849, zom. malý) a Katarína (8.8.1852, zom. 26.5.1853). Ondrej ovdovel 26.11.1853 a 5.2.1854 sa oženil s Máriou Vavrovou a mali deti: Martin (13.2.1855), Ján (16.9.1857, zom. 20.10.1862), Ondrej (5.7.1860) a Katarína (18.4.1868, zom. 25.12.1872). Ondrej (1860) zostal v rodičovskom dome č. 12, oženil s Máriou Ševcéch Rezákovou a mali deti: Konštantín (10.3.1886, zom. 23.3.1886) a Leo (17.3.1887).
 
V Dolnom Hričove okolo r. 1880 žil Martin Dorník s manželkou Máriou Gabrišovou. Pravdepodobne to bol Martin (1855), syn Martina z domu č. 12 v Maršovej.
 
*
 
Už v 18. st. sú záznamy o Dorníkovcoch v okolí Ružomberka a potomkovia tam žijú aj v súčasnosti (obec Lúčky).
 
* * *
 
Na Slovensku žije okolo 40 ľudí s priezviskom Dorník.
 
Priezvisko Dornik sa vyskytuje v Česku a Slovinsku.