Pocta predkom


Húserík

Korene rodu Husárik sú zatiaľ zahmlené. Pôvod pomenovania vychádza od slova húser, čo je gunár, samec husy. Alebo pomenovanie je podľa nemoci - húser bolo pomenovanie pre reumu v krížoch.
 
S určitosťou vieme len to, že Zuzana Húseríková (okolo 1680) bola manželkou Ondreja Bajzu. Zuzana a Ondrej žili v Predmieri, sobáš mali pred r. 1710, vieme o ich deťoch: Anna (15.12.1710), Ján (okolo 1712), Ondrej (13.2.1718), Mikuláš (16.10.1824) a Zuzana (20.2.1729). Ale tieto deti už mali priezvisko Bajza a priezvisko Húserík tu teda skončilo. 
Rovesníčkou Zuzany bola Katarína (okolo 1680), manželka Juraja Jančoviča v Predmieri.
Pravdepodobne Zuzana a Katarína Húseríkové nepochádzali z Predmiera, privydali sa sem z niektrej okolitej obce (ale mimo farnosti Predmier).
 
V súpise poddaných z r. 1715 nachádzame len Jána Húsera v Hornom Hričove
V pol. 19. st. žil Juraj Húserík (1827) s manželkou Katarínou Kadákovou v obci Veľké Rovné. Ich syn Jozef (8.12.1850) mal s Máriou Drndulovou v dome č. 212 9 detí.