Pocta predkom


Urban

Naši predkovia z rodu Urban majú korene v obci Podvažie (okr. Považská Bystrica) a žili v obci Mikšová, dnes súčasť Malej Bytče (okr. Bytča). Priezvisko má pôvod v krstnom mene Urban a to je jeden z dôvodov, že bolo rozšírené na viacerých miestach Uhorska. Podľa súpisov poddaných z r. 1715 a 1720 v Trenčianskej župe žili Urbanovci len v Kunerade a Rakovej.
Podvažie, Mikšová a okolité obce na mape z 19. st.:
 
Najstarší známy predok je Ondrej (1712), ktorý pochádzal z Podvažia. Vyrastal neďaleko Váhu, čo napovedá aj názov obce. Avšak v súpisoch poddaných v Podvaží z r. 1715 a 1720 sa s priezviskom Urban nestretávame. V matrikách fary Jasenica sú v období okolo r. 1720 záznamy o Urbánikovcoch v Papradne.
Ondrej (1712) sa 20.11.1739 oženil so Zuzanou Krištincovou z Mikšovej a tu mali 6 detí: Zuzana (27.12.1740), Anna (11.8.1742), Ján (okolo 1746), Ondrej (10.8.1751), Katarína (2.9.1755) a Judita (18.8.1761).
Vieme, že Urbanovci tu boli určite v r. 1740 a preto je zvláštne, že sa neobjavujú medzi poddanými zapísanými v urbári Mikšovej v r. 1767. Ondrej už nežil (zom. 15.12.1762), ale mal dedičov. Možno nehospodárili na pôde. Obec Mikšová patrila Maršovským a obyvatelia obce boli ich poddanými.
Priezvisko pokračovalo po Jánovi (1746), ktorý sa 11.1.1774 oženil s Annou Kolekovou a mali 5 detí: Ján (14.9.1795), Katarína (1802) vyd. Korčeková Gábriš, Anna (1805), Štefan (21.11.1806) a syn s neznámym menom (1811).
 
Ján (1795) sa oženil s Annou Gajdošovou a mali 6 detí: Ján (5.11.1815), mená 4 ďalších nepoznáme, lebo zhoreli okraje matriky pri požiari fary v Predmieri (narodili sa v r. 1818, Štefan (1821), 1824 a 1827) a najmladšia Katarína (8.2.1831) sa narodila v Hliníku (pri Bytči). Kolekovci sa tam presťahovali okolo r. 1830. Syn Ján (1815) sa oženil so Zuzanou Masarikovou a v Hlbokom mali deti: Ján (16.10.1834) a Anna (19.8.1836). Syn Štefan (1821) sa 26.11.1851 oženil s Máriou Mandákovou a mali v rôznych domoch v Hliníku deti: Jozef (15.3.1852), Anna (16.11.1856), Terézia (6.6.1858) a Anna (5.6.1861).
 
Katarína (1802) sa 15.6.1820 vydala za Jána Korčeka Gábriša do Jablonového a tu priezvisko Urban v línni našich predkov končí.
 
* * *
 
Na konci 19 st. neďaleko Mikšovej žil Ján Urban s manželkou Karolínou Čaňovou na dvoch miestach, jeho povolaním bolo stráženie železničnej trate. Žili v Predmieri v dome č. 93 a v Plevníku č. 91. Mali deti, ktorým dávali nezvyklé krstné mená pre túto oblasť: František (16.11.1883), Lambert Alexander (17.9.1885, zom. 22.12.1885), Gizela Róza (2.11.1886, zom. 28.11.1886) a Ludvík Gejza Štefan (25.12.1887).