Pocta predkom


Klčo

Rod Klčo má korene v obci Plevník (okr. Považská Bystrica).
 
V súpise poddaných z r. 1715 priezvsko Klčo nie je zapísané, ale žili tam Štefan a Ondrej Kuča (zapísaný ako Kucsa). V matrikách ich potom zapisovali ako Klčo. Štefan a Ondrej sú najstaršie známe osoby z rodu Klčo. Na prelome 17. a 18. st. mali širšie potomstvo, ale matriky z tohto obdobia nie sú.
V súpise poddaných z r. 1720 je uvedený Štefan, priezvisko zapísali v podobe Kucso.
Z rodu Klčo máme predkov z 2 vetiev - po Mikulášovi (okolo 1700) a Kataríne (okolo 1705).
 
Juraj (okolo 1680) sa oženil s Annou Turčanovou zo šľachtického rodu a mali syna Mikuláša (22.3.1713). 
Iný Juraj (okolo 1680) sa oženil so Žofiou Turčanovou a mali deti: Ondrej (5.12.1710), Ján, Zuzana, Juraj, Štefan.
Zuzana (okolo 1690) sa 27.11.1712 vydala za Jána Michalca, ktorý vtedy konvertoval na katolícku vieru.
 
Mikuláš (okolo 1700) mal manželku Annu, ale tá je uvádzaná s rôznymi priezviskami, preto tu ešte nie je všetko jasné, či sa jedná len o jednu Annu. Mikuláš a Anna mali deti: Katarína (14.4.1722), Ondrej (? okolo 1725), Zuzana (27.10.1727), Anna (29.1.1730) vyd. Šumcová, Barbora, Ján, Judita. Anna (1730) sa 4.7.1751 vydala za Mikuláša Šumca.
 
Ján (okolo 1700) sa 7.7.1726 oženil so Žofiou Tchorenovou a mali deti: Ján (27.7.1728), Štefan, Anna. Ján Tchoren, pravdepodobne otec nevesty, bol vtedy richtárom v Plevníku. 
 
Katarína (okolo 1705) sa 7.7.1726 vydala za Juraja Koleka do Mikšovej. V rovnaký deň sa ženil Ján Klčo, a tak predpokladám, že Katarína a Ján boli súrodenci.
 
V urbári z r. 1767 je priezvisko Klčo zapisované v podobe Kucso. Urbár za obec podpísal aj jeden z boženíkov - Juro Kučo. V rôznom majetkovom postavení sú v urbári uvedení Ján ml., Mikuláš, vdova po Ondrejovi, Mikuláš, Ján st., vdova po Jurajovi
 
* * *
 
V súčasnosti žije na Slovensku okolo 360 osôb s priezviskom Klčo. Najviac vo Vrbovom, Piešťanoch a Očkove.