Pocta predkom


Vyhnát

Vyhnátovci žili v obci Rašov (okr. Bytča). Rašov v minulosti patril do panstva Považského hradu. V súpise z r. 1559 je zapísaný najstarší predok - Mikuláš Vyhnát.
V súpise poddaných v r. 1715 je zapísaný Juraj. Jeho synom by mohol byť Ján (okolo 1720). Ján sa 16.11.1748 oženil so Zuzanou Milo Dúbravkovou a mali 9 detí: Ján (2.11.1749), Katarína, Anna, Zuzana, Anna, Barbora, Ondrej, Katarína (1768, zom. malá) a Katarína (3.8.1775) vyd. Klapčíková. Katarína (1775) sa 6.9.1791 vydala za Juraja Klapčíka a tu priezvisko Vyhnát končí v línii našich predkov.
 
Urbár z r. 1767 krížikom podpísal xxx Vyhnát (krstné meno sa tu ťažko určuje). Poddanské povinnosti mali želiari Mikuláš a Ján a podželiari Mikuláš a Ján (zapísaní ako Vihnad).
 
 
V súčasnosti žije na Slovensku už len okolo 7 mužských nositeľov priezviska Vyhnát - v Rašove a Púchove.