Pocta predkom


Repa Pohanka

Predkovia z rodu Repa majú korene v obci Plevník (okr. Pov. Bystrica). Pôvod pomenovania rodu je zrejmý - slovo repa predstavuje poľnohospodársku rastlinu, ktorá sa dostala i do ľudovej múdrosti - zdravý ako repa. V tomto kraji sa viac používalo pomenovanie burgyňa, ale kto vie, čo rozprávali predkovia pred 300 rokmi. Cvikla je repa cviklová. Ak by priezvisko šlo týmto smerom, tak dávny predok mohol byť ryšavý a podľa toho dostal prezývku repa. Repa má dobré vlastnosti a prezývka mohla vyplývať z niektorej z nich - zdravý, mladý, liečivý, cukrový (sladký), červený (ryšavý) ... Je to priezvisko slovenské. V neposlednom rade, na vyjadrenie národne čistého sa povie - Slovák ako repa. V Česku bolo priezviko Řepa a je možné, že nejaký imigrant prišiel do Uhorska v dávnejších dobách.
 
V súpise panstva Považského hradu z r. 1559 v Plevníku nie je priezvisko Repa zapísané. V uhorskom súpise poddaných v r. 1715 nie je v Plevníku zapísaný nikto s priezviskom Repa. V tej dobe sú s priezviskom Repa v súpise zapísaní Juraj Repa v Súľove-Hradnej, Juraj  vo Veľkom Rovnom, Ján v Zemianskom Kvášove, Ján v Sebechleboch (Hont), Šimon vo Sv. Kríži (Liptov), Ján a Juraj v Žihľave (Novohrad), Juraj v obci Podolie (Nitra), Juraj v Rakoviciach (Nitra), Juraj v Lošonci (Bratislava), Štefan, Ondrej a Ján v Dolnej Krupej (Bratislava), Michal v Modranke (Trnava). Ako vidieť, pred 300 rokmi bolo priezvisko Repa rozšírené na viac miestach.

Je pravdepodobné, že Repa mohol prísť do Plevníka z blízkych obcí, napríklad zo Súľova-Hradnej, Veľkého Rovného či Zemianskeho Kvášova.
 
Najstarší záznam som našiel o Ondrejovi Pohankovi (okolo 1650) z Plevníka. Jeho dcéra Katarína (okolo 1675) sa 15.5.1695 v kostole v Dolnom Hričove vydávala za Mikuláša Kozáka. V tom čase už Ondrej Pohanka nežil.
 
V matrikách fary Predmier sa najstaršie záznamy vzťahujú k Jánovi (okolo r. 1700). Uvádzaný bol aj ako Repka (v r. 1727 pri narodení syna Ondreja). V r. 1722 bol zapísaný ako Pohanka (pri narodení dcéry Zuzany). Pravdepodobne Jánovou sestrou bola Katarína (okolo 1690), ktorá bola manželkou Juraja Sluku. Zuzana Pohanková sa 24.2.1743 vydala za Ondreja Klču z Plevníka.
Z urbára z r. 1767 sa dozvedáme o povinnostiach nášho Jana Repu, roľníka v Plevníku. Ján bol 2x ženatý. S manželkou Katarínou Rezákovou mal viac detí, my vieme o týchto: Zuzana (apríl 1722) vyd. Klčová, Ján (okolo 1725), Ondrej (3.11.1727), Barbora (26.9.1738) a Katarína (okolo 1740) s prezývkou Pohanka.
Druhou Jánovou manželkou sa stala Žofia Klčová, s ktorou mal dcéru Annu (1752).
Sme potomkovia po 2 deťoch Jána a Kataríny - po synovi Jánovi a dcére Kataríne:
 
Ján (1725) sa oženil s Katarínou Kresáňovou a mali 9 detí: Martin (okolo 1760, ale záznam o narodení sme nenašli), Mária (9.2.1766), Jozef (5.7.1767), Ondrej (5.11.1769), Barbora (1771), Štefan (18.2.1777), Katarína (12.7.1780), Mikuláš (1783) a Pavol (1785).
Martin (1760) sa oženil s Juditou Haľamovou a mali 4 deti: Katarína, Mária, Katarína a Ján. Martin ovdovel a druhou manželkou sa stala Anna Michálková, s ktorou mal syna Tomáša (16.6.1814). Tomáš sa oženil s Máriou Dolincovou a mali rozsiahle potomstvo.
Jozef (1767) sa 4.6.1797 oženil so Zuzanou Bárnikovou a mali 4 deti: Anna (20.9.1800) vyd. Mináriková, Mária (1808) a Jozef (13.3.1810). Našim predkom je Anna (1800), ktorá sa 5.5.1818 vydala za Jána Minárika do Predmiera a tak tu priezvisko Repa v línii našich predkov končí. Jozef (1810) sa oženil s Katarínou Šmigáňovou a mali 9 detí: Jozef (27.11.1830), Štefan, Mária, Anna, Katarína, Ján, Zuzana, Štefan a Katarína.
Štefan (1777) sa 30.6.1803 oženil so Zuzanou Kahátovou a mali 6 detí: Ondrej (1809), Jozef (1812), Ján (1820), Katarína (1825), mená detí nar. v r. 1816 a 1824 sa nezachovali, lebo strany matriky obhoreli.
 
Katarína (1740) sa 15.1.1758 vydala za Jána Hlobíka. Ich dcéra Anna (17.2.1759) sa 16.11.1788 vydala za Jána Dolinca.
 
* * *
 
V súčasnosti žije na Slovensku okolo 500 mužov s priezviskom Repa.
 
* * *
 
Repa a Řepa vo svete
 
V USA žije maliar a sochár Jan Repa pochádzajúci z Poľska, z oblasti Podhale, pod Vysokými Tatrami.
 
Vladimír Řepa (1900-1957) bol český herec. Mohli sme ho vidieť aj v týchto filmoch: CÍSAŘŮV PEKAŘ a PEKAŘŮV CÍSAŘ (majitel pekárny), DOVOLENÁ S ANDĚLEM (rekreant Herzán), JAN HUS (farář Jan řečený „Peklo“), JAN ŽIŽKA (novoměstský konšel Bradatý).