Pocta predkom


Lukáč

Náš rod Lukáč má korene v obci Beňov (okr. Bytča). Beňov je malá podhorská obec vystavaná vo svahu, a tak bola ochránená pred povodňami neďalekého Váhu. Vlastníkmi obce boli šľachtici Beňovskí. Pôvod priezviska je v krstnom mene Lukáš. Priezvisko bolo zapisované aj ako Lukáčik.
Obec Beňov s okolitými obcami na mape z 19. st.:
Najstarší známy predok je Martin (okolo 1680). Je zaznamenaný v súpisoch poddaných z r. 1715 a 1720. Žil v jednej zo šiestich želiarskych dreveníc, ktoré patrili pánom obce Beňovským (podľa urbára z r. 1767). Martin mal syna Jána (okolo 1710), ktorý sa 5.2.1730 oženil s Katarínou Skotnickou z Beňova a mali deti: Anna (12.1.1732), Ondrej (6.12.1733), Martin (30.10.1735), Zuzana (8.12.1737) vyd. Hanulíková, Katarína (31.12.1741) vyd. Rezáčková, Ján (22.12.1744).
Zuzana (1737) sa 2.10.1757 vydala za Jána Hanulíka do Predmiera a tu priezvisko Lukáč v línii našich predkov končí.
 
Ján (1744) sa 1.2.1761 oženil s Katarínou Kisson.
 
Urbár v r. 1770 krížikom podpísali Ján Lukáč starší a Ján Lukáč (mladší). O ich postavení vypovedá str. 35 urbára: Starší Ján bol poddaný Gabriela Beňovského staršieho a mladší Ján bol poddaný Gabriela Beňovského mladšieho. Boli želiari, domy ani role nevlastnili, mali právo slobodného odchodu. Neodišli, tak asi boli spokojní.