Pocta predkom


Skotný

Náš rod Skotný má korene v malej obci Beňov (okr. Bytča). Zapisovali ich aj v podobe Skotných a Skotnický.
 
Najstarším známym predkom je Matej (okolo 1680). Matej je uvedený v súpise poddaných z r. 1715. Bol richtárom obce. Priezvisko bolo zapísané v podobe Skotný. Matej je zapísaný aj v súpise poddaných z r. 1720, stále bol richtárom a priezvsko zapísali v podobe Kutný.
Vieme o dvoch Matejových deťoch: Katarína (okolo 1710) vyd. Beňová a Ondrej (okolo 1720).
Katarína (1710) sa 5.2.1730 vydala za Jána Lukáča z Beňova a tu pruezvisko Skotný v línii našich predkov končí.
Ondrej (1720) sa 8.1.1752 v Jasenici oženil s Barborou Tarmanincovou zo Súľova.
 
Priezvisko Skotný sa v Beňove v 2. pol. 18. st. už nevyskytovalo.
 
*
 
Skotnický v Bytči
 
Na začiatku 18 st. v Bytči žili Mikuláš (okolo 1700) a Ján (okolo 1700).
Mikuláš (1700) mal manželku Annu a mali syna Mikuláša (1.5.1721).
Ján (1700) mal s manželkou Katarínou deti: Juraj (19.5.1721), Zuzana (1724).