Pocta predkom


Kudlatý

Rod Kudlatý má korene v obci Predmier (okr. Bytča). Pôvod priezviska je v slove kudlatý, čo znamená - kučeravý, strapatý. Na základe toho môžeme predpokladať, že dávny predok mohol mať kučeravé vlasy. Zaujímavé je, že súbežne s priezviskom Kudlatý sa v Predmieri vyskytovalo priezvisko Kučera.
 
V matrike zomretých fary Predmier sa najstaršia zmienka viaže ku Štefanovi (1642), ktorý zomrel 1.11.1712 vo veku 70 rokov.
 
Súpis poddaných z r. 1559 neuvádza v Predmieri nikoho s priezviskom Kudlatý.
V súpise poddaných z r. 1715 sú uvedení Ondrej a Juraj.
V súpise poddaných z r. 1720 sú uvedení Mikuláš a Ondrej.
V urbári z r. 1767 sú uvedení Ondrej a Ján.
 
Náš najstarší známy predok je Ján (okolo 1690), ktorý sa 5.10.1721 v Štiavniku oženil s Barborou Tarabčíkovou a mali deti: Zuzana (9.1.1724) vyd. Malgotová, Katarína (1.1.1729). Zuzana sa 8.10.1739 vydala za Ondreja Malgota a tu priezvisko Kudlatý v línii našich predkov končí. Ján bol v r. 1734 richtárom. Dokladá to zápis v mestskej knihe:
 
***
 
V súčasnosti žije len okolo 8 nositeľov priezviska Kudlatý na Slovensku - v okolí Prievidze a Martina.