Pocta predkom


Balšan

Predkovia z rodu Balšan žili v obci Predmier (okr. Bytča). Význam priezviska by mohol byť odvodený z názvu balšán, balšam, balšínek - čo je ľudové pomenovanie rastliny mäta pieporná.
 
Najstaršou známou osobou je Juraj (okolo 1690), ktorý je uvedený v poddanskom súpise v r. 1715. Juraj sa 17.11.1718 oženil s Katarínou Bajzovou. Vieme o ich 3 deťoch: Ondrej (5.2.1719), Ján (28.8.1722) a Katarína (30.3.1724). 
 
Ondrej (1719) sa oženil s Katarínou Paštinskou a mali deti: Ondrej (19.2.1743), Ján (6.10.1748), Ondrej (28.12.1750), Adam, Katarína (4.8.1761) a Katarína (1763). Vdova po Ondrejovi je zapísaná v urbári v r. 1767.
Ján (1722) mal s manželkou Katarínou Kudlatou deti: Ján (28.12.1751), Ján (21.9.1756), Katarína (apríl 1765), Jozef (15.5.1768), Ondrej (10.8.1771), Zuzana (november 1774), Štefan (19.4.1776) a Jozef (25.2.1779).
 
V 2. pol. 18. st. v Predmieri žil Pavol (okolo 1755), ktorého otcom bol buď Ondrej alebo Ján, ale záznam o narodení som zatiaľ nenašiel. Pavol sa oženil s Máriou Dubkalovou a mali deti: Štefan (11.3.1779), Anna, Ján, Ondrej, Katarína a Pavol (2.4.1789).
 
My sme potomkovia Barbory (1778), ale záznam o jej narodení som zatiaľ nenašiel. Mohla by byť dcérou Jána. Barbora sa v r. 1810 vydala za Ondreja Danížka do Jablonového a tu priezvisko Balšan v línii našich predkov končí. V rovnaký deň ako Barbora sa ženil aj Ondrej Balšan s vdovou Katarínou Chladnou. V takom prípade je pravdepodobné, že Barbora a Ondrej Balšanovci boli súrodenci.
 
* * *
 
V 18. st. žili Balšanovci aj v obciach Ilava, Hrádok (okr. Nové Mesto nad Váhom), Veselé a Veľké Kostoľany (okr. Piešťany) a Častá (okr. Pezinok).
 
* * *
 
V súčasnosti žije na Slovensku len okolo 35 mužov s priezviskom Balšan. Nikto z nich nie je v Predmieri a okolí. Najviac sú zastúpení v Bratislave a okolí.