Pocta predkom


Bárnik

Náš rod Bárnik má dávne korene v obci Dlhé Pole (okr. Žilina). Pôvod priezviska môže byť v poľskom slove barnik, čo znamená bárka (loďka). Priezvisko má výskyt aj v Poľsku. Volá sa tak aj obec v Bosne a Hercegovine. Priezvisko bolo zapísané aj v podobe Bárniček. V 20. st. sa písalo v 3 formách - Bárnik, Barnik a Barník.
Dlhé Pole, dedina s mnohými domami, na mape z 19. st.:
 
 
V súpise poddaných z r. 1715 je v Dlhom Poli uvedená Dora Bárnička. Možno bola vdova po našom predkovi, ktorého krstné meno sa už asi nedozvieme.
 
V Dlhom Poli v 1. pol. 18. st. žil Ján (okolo 1695), pravdepodobne brat Martina (okolo 1700), ktorý sa presťahoval do Predmiera. Ján a Martin by mohli byť synovia vdovy Dory. Ján mal manželku Barboru a v Dlhom Poli mali deti: Juraj (4.6.1718), Ondrej (14.12.1721), Dorota (1724), Ján (11.2.1726). Ján ovdovel, oženil sa s Magdalenou a mali deti: Ondrej (10.8.1730), Katarína (29.5.1735), Ondrej (29.7.1737).
 
Bárnik v Predmieri
 
Najstaršou známou osobou v našej vetve je Martin (okolo 1700), ktorý sa 26.1.1727 v Predmieri oženil so Žofiou Kutejovou z Predmiera. Najskôr žili v Hrabovom a po r. 1730 v Predmieri. Martin a Žofia mali deti: neznáme meno (13.12.1727, v Hrabovom), Ondrej (14.6.1734), Anna (6.1.1737, zom. malá), Anna (23.4.1738), Ján (2.10.1747). Dieťa nar. v r. 1727, kde nebolo uvedené krstné meno, by mohol byť Juraj, ktorý sa 3.2.1765 oženil s Annou Slaničkovou.
Potomkovia Martina a Žofie:
 
V urbári Predmiera z r. 1767 sú uvedení obaja: Juraj a Ondrej, ako poddaní grófa Szapáryho.
 
Juraj (1727) sa 3.2.1765 oženil s Annou Slaničkovou a mali deti: Ondrej (1771, zom. malý), Ján, Juraj, Anna, Ondrej (10.11.1779), Judita, Katarína (1785).
 
Ondrej (1734) sa 5.11.1757 oženil s Annou Slaninkovou a mali deti: Judita (22.1.1761), Katarína, Ján, Zuzana (1773) vyd. Repová, Ondrej (1775), Jozef (27.3.1779).
Zuzana (1773) sa 4.6. 1797 vydala za Jozefa Repu a tu priezvisko Bárnik v línii našich predkov končí.
Ondrej (1775) sa v rovnaký deň ako jeho sestra Zuzana - 4.6. 1797 - oženil so Zuzanou Martinkovou.
Jozef (1779) sa 11.11.1799 oženil so Zuzanou Malgotovou a mali deti: Anna (10.8.1802), Mária, Zuzana, Štefan (20.8.1813), Jozef, Mária a mená 2 detí narodených v r. 1819 a 1821 nepoznáme, lebo okraj matriky je obhorený. Štefan (20.8.1813) sa 17.1.1837 oženil s Máriou Bajzovou, žili v dome č. 109 a mali deti: Katarína (14.2.1838) vyd. Masiariková a Pilingerová, Ján, Mária, Anna, Mária, Štefan (17.7.1853).
 
* * *
 
V r. 1995 malo priezvisko Bárnik len  8  ľudí v SR - 4 v Bytči, 2 v Predmieri a 2 v Stupnom. Priezvisko Barnik mal 1 človek v Predmieri. Priezvisko Barník malo 51 ľudí, z toho 4 ľudia v Dlhom Poli, väčšina sa vyskytovala na východnom Slovensku.