Pocta predkom


Koštek

Najstaršie zmienky o Koštekovcoch nachádzame na panstve hričovského hradu. Je to v období, keď hričovské panstvo vlastnil František Rákoczy. Zo súpisu z 8.7.1674 sa dozvedáme, že v Hričovskom Podhradí žili 2 roľníci Ondrej a Mikuláš Koštek. V Hornom Hričove žil Ján Koštek.
V daňovom súpise Trenčianskej stolice v r. 1715 sa medzi 20 daňovníkmi v Hričovskom Podhradí nachádzajú 3 Koštekovci -  Ondrej a 2 Martinovia. Medzi 29 daňovníkmi v Hornom Hričove sú zapísaní Martin a Mikuláš. Priezvisko bolo vtedy zapísané po maďarsky Kostyek.

Najstaršie zmienky o Koštekovcoch nachádzame na panstve hričovského hradu. Je to v období, keď hričovské panstvo vlastnil František Rákoczy. Zo súpisu z 8.7.1674 sa dozvedáme, že v Hričovskom Podhradí žili 2 roľníci Ondrej a Mikuláš Koštek. V Hornom Hričove žil Ján Koštek.

Podľa uja Jána Ďuriníka prišli Koštekovci do Jablonového z Hliníka nad Váhom. Tak sa to ústne tradovalo a potvrdili to aj zápisy v matrikách.

V daňovom súpise Trenčianskej stolice v r. 1715 sa medzi 20 daňovníkmi v Hričovskom Podhradí nachádzajú 3 Koštekovci -  Ondrej a 2 Martinovia. Medzi 29 daňovníkmi v Hornom Hričove sú zapísaní Martin a Mikuláš. Priezvisko bolo vtedy zapísané po maďarsky Kostyek.

Ďalšie súvislosti získavame z nasledujúceho zápisu v predmierskej matrike sobášených:25. nedeľa po sv. Duchu 1720 (teda 10. novembra) sa ženil Martinus Kossczék syn Ondreja Košteka z Hričovského Podhradia s Annou dcérou Ondreja Václavíka z Dolného Hlbokého, svedkami boli Ján Závadský zo Závady a Mikuláš Randa z Dolného Hlbokého.

Z tohto zápisu vyplýva, že jeden z Martinov v Hričovskom Podhradí, uvedených v súpise v r. 1715, bol synom Ondreja. Zároveň je zrejmé, že Koštekovci žili v Hričovskom Podhradí už v 17. storočí. Koštekovci žijú v Hričovskom Podhradí aj v súčasnosti. Pôvodným miestom, kde žili, by mohol byť pozemok za obchodom. Tento pozemok sa nazýva „Koštecký dvor“.

V prvej polovici 18. storočia žili Koštekovci aj v Bytči. Dňa 12.4.1749 tam zomrela 25 ročná Anna, manželka Jura Kosceka. Títo Koštekovci by mohli súvisieť s Koštekovcami v Hliníku.

V súpise poddaných v r. 1720 v Hliníku nie je zapísaný nikto s priezviskom Koštek.

Najstarší záznam máme z urbára z r. 1770, kde je v Hliníku uvedený Jano Koščik ako poddaný Pavla Hlinického. Tu musíme byť opatrní, lebo zápis priezviska môže byť aj Kočšik a nemusí súvisieť s Koštekovcami.

O Koštekovcch v Hliníku máme konkrétne poznatky od začiatku 19. storočia. Ako súvisia Koštekovci v Hliníku, Hričovskom Podhradí a Hornom Hričove, to zatiaľ nevieme. Priezvisko sa zapisovalo aj vo forme Košček. Najstarší známy predok je Ján (okolo 1760). Ján sa oženil s Katarínou Kožárovou z Petrovíc a mali deti: Jozef (24.10.1799), Mária (27.1.1802), Katarína (17.8.1804), Štefan (29.8.1806) a Juraj (21.11.1809). 

Dve generácie potomkov Jána a Kataríny:

Jozef Koštek (1799) sa 20.5.1822 oženil s Annou Čičkovou (raz zapísaná ako Galová) z Jablonového, žili v Hliníku a mali deti: Jozef (30.4.1823), Ján (13.10.1825), Štefan (23.9.1828) a Juraj (8.5.1831). Krstným otcom Jána a Štefana bol šľachtic Karol Maršovský. Tu je možno naznačené, ako sa mohol Štefanov brat Jozef dostať do Jablonového, lebo Jablonové patrilo rodu Maršovských.

Štefan Koštek (29.8.1806) s manželkou Katarínou Moravcovou mali deti: Anna (22.4.1831), Martin (12.11.1833), Mária (29.1.1837) a Katarína (6.7.1840).

 

Žil tu ešte Ján Koštek s manželkou Annou Kysučanovou (priezvisko Kysučan bolo v tom čase v Hrič. Podhradí), ktorí mali dcéru Annu (13.2.1831). Bola slobodná a zomrela 5.1.1888.

 

Viac vieme o potomkoch Jozefa a Anny Čičkovej. Ich drevenica stála na konci Hliníka, smerom od Bytče, vpravo pod cestou, v miestnej časti prezývanej Žabinec. Tento dom mal rôzne popisné čísla – 102, 103, 106. Jozef a Anna mali 4 deti – Jozefa, Jána, Štefana a Juraja.

Najstarší syn Jozef (30.4.1823) sa oženil do Jablonového a tak založil jablonovskú vetvu Koštekovcov. 

Štefan (23.9.1828 – 28.12.1905) zostal v Hliníku (pravdepodobne v rodičovskom dome). Štefan sa oženil 23.11.1859 s Annou Masarykovou alias Chorvát. Anna vstupovala do manželstva už ako matka syna Pavla (27.1.1857). V d.č. 106 sa 12.9.1860 Koštekovcom narodila dcéra Mária. 

Po Štefanovi (1828) a Anne Masarykovej bolo nasledovné potomstvo:

Syn Pavol (27.1.1857 – 29.1.1903) sa 27.5.1879 oženil s Máriou Mandovou (21.6.1859 – 13.7.1938). Týchto Koštekovcov prezývali Masaryk, lebo Pavol pravdepodobne nebol Štefanovým vlastným synom. Pavol Masaryk Koštek a Mária Mandová mali 6 detí:

Anna (29.8.1880) sa 26.11.1904 vydala (z domu č. 63) za Gašpara Višňovského (1877). Mali 4 deti – Július, Jozef, Pavlína a Anna. Ich potomkovia žijú v Hliníku.

Štefan (20.5.1882 v d.č. 115) sa 5.11.1904 oženil s Annou Paščinskou. Mali 2 deti – Jozef (1905) a Štefánia (1906-1980). Štefánia bola v Hliníku posledným nositeľom priezviska Koštek.

Mária (10.6.1886 – 1920) sa vysťahovala do USA. Vydala sa za Štefana Jančulu v meste Natrona. Mali 1 dcéru. Žili v meste Natrona.

Pavlína (5.8.1889 – 1942) sa vysťahovala do USA v r. 1908. Vydala sa za Štefana Zigu. Mali 9 detí. Žili v meste Natrona.

Jozef (30.11.1892) sa vysťahoval do USA v r. 1912. Mal 2 dcéry. Žili v meste Natrona.

Pavol, o ktorom zatiaľ nič viac nevieme.

 

Dcéra Mária (12.9.1860 – 11.2.1948) sa 15.2.1881 vydala za Ondreja Mrenu zvaného Hubočanek. (23.11.1857 – 28.6.1924). Vyzerá to tak, že v 1 dome spolu bývali Koštek-Masarykovci a Mrenovci. Mrenovci mali 8 detí: Pavlína (8.12.1882) sa 21.11.1900 vydala za Jakuba Hubočana. Mária (30.5.1885) sa 28.11.1903 (1905?) vydala za Štefana Kováčika zo Štiavnika. Jozef (8.7.1890) sa 22.11.1919 oženil s Alžbetou Slaninkovou a mali 3 deti: Jozefínu, Viktora a Eržiku (Badíková). Pavol (11.4.1891 – 1891) žil len pár dní. Štefan (17.5.1893), o ktorom viac nevieme. Anna (6.4.1894 – 27.6.1894) žila len pár dní. Ján (11.11.1898 – 12.11.1913) zomrel ako 15 ročný. 0ndrej, o ktorom vieme, že jeho manželkou bola Jozefína Petrovská.

 

Koštek z Jablonového

Zakladateľom jablonovskej vetvy Koštekovcov bol Jozef (30.4.1823 – 13.8.1880). Ako sa Jozef v období poddanstva dostal z Hliníka do Jablonového, to presne nevieme. Nápovedou môže byť to, že majiteľ Jablonového – Karol Maršovský bol nejakým spôsobom naklonený rodine Koštekovcov v Hliníku, lebo tam bol 2x ich krstným otcom. Vplyv malo asi aj to, že Jozefova mama pochádzala z Jablonového a tak sem chodili navštevovať príbuzných. Jozef sa 2.11.1846 oženil s Annou Černuchovou z Jablonového. Prišiel na príženky do domu č. 28, blízko mostu (brodu) na rieke Hradnianke. Keďže sa Jozef priženil k Černuchovcom (za Uhorska sa písali Czernuch), neskôr bol v listinách zapisovaný ako Černuch Koštek (Košček) alebo Černuch Kuruc. Na pôvodnom Černuchovskom majetku žila v dome č. 25 ešte druhá vetva – Černuch Rosa.

Černuchovci, ku ktorým sa priženil Jozef, prepísali majetok na neho. Jozef a Anna mali dcéru Annu (18.10.1850). Anna sa 17.11.1872 vydala za Adama Galu Kremeňa z Drienového. Bohužiaľ, Jozefova manželka Anna zomrela 16.9.1854 vo veku 33 rokov. V r. 1851 Jozef získal do vlastníctva podiel z bývalej urbárskej pôdy v Jablonovom. V majetkových záznamoch je Jozef Koštek často uvádzaný ako Jozef Černuch.

Jozef sa oženil druhýkrát (vtedy mal jeho dom číslo 29). Manželkou sa 14.1.1855 stala Katarína Galová (19.6.1829) z Jablonového z d. č. 34. Katarína Galová pochádzala z domu, v ktorom mali Galovci neskôr prezývku Ševcéch. Jozefovi a Kataríne sa v dome č. 28 narodili deti:

Dvojičky Peter a Pavel (9.11.1856). Peter zomrel ako dieťa (10.8.1857), Pavel bol pokračovateľom rodu. Nasledoval syn Štefan (6.4.1860), ale ten zomrel malý 10.3.1862. Potom nasledovali dcéry Mária (8.1.1863) vyd. Danížková, Katarína (21.12.1865) vyd. Butko Horný, Veronika (11.2.1870) vyd. Rantúchová, Anna (14.12.1875, zom. 23.12.1875). 

Otec Jozef bol roľník. V súpise želiarov v Jablonovom z r. 1856 bol zapísaný na Černochovskom hoštáku ako Jozef Černuch. Vtedy priradili jeho domu číslo 30. Zo súpisu majetku okolo r. 1880 vieme čo-to o jeho hospodárstve. Choval 2 volov, 3 kravy, 2 junčekov, teľa, prasa, 2 malé peasiatka, 3 kusy hydiny. Mal voz, bránu, pluh, kolečko (fúrik) a mažiarsky rez.

Dňa 10.11.1861 v Mikšovej podpisuje krížikom zmluvu s nedávnym pánom Jablonového - Móricom Maršovským. Išlo o to, aby bol prístupný mlynský jarok medzi pozemkami Jozefa Košteka a Jura Korčeka Gabriša. V tomto jarku  bola vedená voda z Hradnianky k mlynu, kde bol mlynárom Ďuriník. Jarok zachytával aj vodu z potoka na Zámoští. Jozef Koštek je na zmluve uvedený ako Černuch Kuruc Jozef. Na Jozefovom pozemku boli drevené stavby - dom, humno, maštaľ a záhrada so stromami zvaná Pitlovisko, 

Jozef nechodil do školy a preto sa nevedel podpísať. Na listinách sa podpisoval krížikom, podobne ako ostatní roľníci v Jablonovom. V tomto prípade mu dokonca ani neuviedli priezvisko Koštek.

Potomkovia Jozefa a Kataríny mali tieto svoje rodiny:

Pavel (9.11.1856 – 26.7.1928) bol najstarší a zároveň jediný syn Jozefa a Kataríny. Zostal bývať na rodičovskom grunte. Celý život sa živil ako roľník. Dom č. 28 sa za jeho života prečísloval na d. č. 47. Pavel sa 26.5.1878 oženil s mladučkou Annou Butkovou (11.3.1861) od Horných Butkov z d. č. 7 (vtedy to bol dom na konci dediny, na pravej strane od cesty vedúcej do Súľova). Podľa údajov v matrike, v čase svadby už mali spoločné dieťa – dcérenku Veronu.

Keď bol Pavel starší, tak spadol z voza, narazil si na zemi koleno a potom kríval. Podopieral sa dlhou palicou, ktorú mal až pod pazuchou. Zomrel 74 ročný na „sešlosť vekom, vodnatelku“. Pri úmrtí mal uvedené aj priezviská Černúch a Kuruc

Pôvod prezývky Kuruc (po jablonovsky Kurucéch) nie je známy. Jednou z možností je prepojenie na priezvisko Kuruc tak, že Koštekovci už prišli do Jablonového s touto prezývkou. Okolo r. 1780 je v Jablonovom uvádzaný Martin Kuruc s manželkou Zuzanou (17.10.1780 sa im narodil syn Martin). Napríklad v súpisoch poddaných z r. 1715 a 1720 je v Malej Bytči uvedený Juraj Kuruc (30.12.1755 nar. Ondrej, otec Ondrej Kurucz). V 19. st. bolo priezvisko Kuruc prítomné v obciach: Hliník, Kolárovice (3.5.1837 nar. Ján Kututz), Kotešová, Štiavnik. Ďalšou možnosťou je, že dávnejší predok bol v kurucskom vojsku.

Pavel a Anna mali 3 deti:

Verona  (4.2.1887 – 16.4.1962) sa vydala za Mareka Buču (25.4.1894 – 7.3.1973). Mali 3 synov – Hrehora, Jána a Jozefa. Potomkovia Jána žijú v Jablonovom.

Jozef (30.3.1881 – 28.1.1921) bol jediným synom a tak zostal hospodáriť na rodičovskom. Oženil sa s Irenou Turčániovou (15.4.1885 – 1.10.1964) z Plevníka z d. č. 10. Zoznámili sa v Predmieri, keď tam do farského kostola chodili ľudia z okolitých dedín. Jozefov príbeh je na https://korene.webnode.sk/osobnosti-v-pribuzenstve/jozef-kostek/ . Jozef a Irena mali deti: prvé 2 – Marek a Jozef zomreli ako malí. Štefánia (1907-1985) sa vydala za mlynára Juraja Ďuriníka. Jozef (1912-1966) sa oženil s Cecíliou Hanulíkovou. Ján (1914-1992) sa oženil s Máriou Čičkovou a zostal v rodičovskom dome. Dvojičky Pavel (1920-1985) a Anna (1920-1999) mali len necelé 4 mesiace, keď im zomrel otec. Pavel sa oženil s Karolínou Tarhajovou a Anna sa vydala za Ondreja Hanulíka. Potomkovia všetkých Koštekovcov žijú v Jablonovom a okolí (niektorí i ďalej).

Brigita (8.10.1884 – 1942) sa vydala za Lea Hrabovského (1883-1914) do Hrabového. Mali 2 synov – Jána a Leona. Potomkovia žijú v Hrabovom.

4 generácie predkovJozefa (1881):

Pamätníci spomínajú Albínu (18.6.1888), ktorá bývala u Koštekovcov v Jablonovom. Albína bola dcérou Anny Koštekovej (1850) a Adama Galu Kremeňa.

 

Súrodenci Pavla Košteka (1856-1928):

Katarína (21.12.1865) sa vydala za Štefana Butku Horného (23.12.1869) z Jablonového z d. č. 7. Takto sa Katarína vydala za svojho švagra, lebo jeho sestra Anna bola manželkou Pavla Košteka. Mali syna Františka (30.9.1898). Potomkovia (rodina Dodek) žijú vedľa bývalého d. č. 7.

Mária (8.1.1863) sa 8.2.1885 vydala za Jána Danížka (17.3.1859) z Jablonového z d. č. 24. Mali 3 dcéry – Pavlína (15.1.1884) vyd. Gaňová v Hrabovom, Emília (20.7.1887) vyd. Chúpková v Hradnej a Gabriela vyd. Bohušová v Súľove.

Veronika (11.2.1870) sa vydala za Rantúcha do Hrabového. Mali 3 synov – Štefan, Ján a Martin. Potomkovia sú v Hrabovom a Hlbokom.