Pocta predkom


Zachar

Zacharovci v 18. st. žili v obciach Dlhé Pole a Štiavnik. Sú to obce napravo od rieky Váh. Pravdepodobne tu našiel manželku Annu Zacharovú náš predok z Jablonového - Juraj Daniš. Svadba bola okolo r. 1715. Juraj a Anna mali 7 detí. Kto boli rodičia Anny, to zatiaľ neviem.
 
Zápisy o sobášoch v Štiavniku začínajú od r. 1716, takže prípadný sobáš v r. 1715 tu neviem overiť. Matriky Dlhého Poľa z tohto obdobia nie sú. 
 
 
Ďalšie záznamy o Zacharovcoch:
27.9.1632 bola krstená Dorota, rodičia boli Ján Zachar a Katarína Zacharka. Žili v Bytči.
 
26.4.1745 bola krstená Zuzana, rodičia boli Mikuláš Ilko a Katarína Zacharová. Žili v Drienovom, dnes súčasti obce Plevník-Drienové.
23.3.1749 bola krstená Anna, meno jej otca je zhorené, ale podľa všetkého to bol Mikuláš Ilko, lebo mama sa volala Katarína Zacharová a bolo to v Drienovom.