Pocta predkom


Zachar Zahara

Naši Zacharovci žili v 17. a 18. st. v malej obci Kostolec (okr. Považská Bystrica). Priezvisko zapisované aj v podobe Zachara. Pôvod priezviska je pravdepodobne v mene Zachariáš.
Kostolec na mape z 19. st., zakreslená je Kostolecká tiesňava a skala Bosmany:
V súpise poddaných z r. 1559 v Kostolci nie je zapísaný nikto s týmto priezviskom.
V súpise poddaných z r. 1715  je uvedený Juraj (okolo 1660) a Zachariáš Martin. Vzhľadom k tomu, že v súpise o 5 rokov neskôr je uvedený Martin Zachar, tak sa pravdepodobne jedná o tú istú osobu - o Martina Zachara.
V súpise poddaných z r. 1720  sú uvedení želiari Juraj a Martin (okolo 1690) .
 
Juraj (1660) mal pravdepodobne deti: Martin (okolo 1690) a Anna (okolo 1690) vyd. Danišová
Anna (1690) sa 6.10.1712 vydala za Juraja Daniša do Jablonového:
Juraj Daniš a Anna mali v Jablonovom 7 detí: Ján, Daniel, Juraj, Ondrej, Ondrej, Mikuláš a Martin. Ale v tejto línii predkov už priezvisko Zachar nepokračovalo.
 
* * *
 
Matriky fary Považská Bystrica, kam patril aj Kostolec, sa zo začiatku 18. st. nezachovali, a tak máme len kusé poznatky o Zacharovcoch z Kostolca od r. 1759. V 2. polovici 18. st. tu žili viaceré rodiny Zacharovcov. Vtedy boli zapisovaní ako Zahar a Zahara.
Sobáše:
16.7.1769, Juraj Zahar a Zuzana Batrožka
23.7.1769 vd. Ján Zahar a Katarína Tvrdá
25.10.1777, Mikuláš Zahara a Katarína Tichá
4.11.1782, Ján Zahar a Katarína Šimová, svedkovia boli Ján Zahar a Juraj Zahar
11.5.1783, Tomáš Zahara a Katarína Gardian
19.11.1786, Juraj Zahara a Anna Miháliková
 
V matrike narodených sú napríklad tieto záznamy o narodení Zacharovcov v Kostolci:
10.2.1783, Katarína, rodičia  Ondrej Zachar a Justína Pastorka
25.11.1787, Anna, rodičia  Juraj Zachar a Anna Ficová
3.8.1828, Barbora, rodičia Juraj Zachar a Zuzana Haláčová, krstní: Pavol Zachar a manželka Mária.
 
V urbári z r. 1770 môžeme nájsť zaujímavé informácie o ľuďoch v Kostolci. Urbár medzi inými podpísal aj boženík Jano Zachara. Medzi poddanými sú uvedení: Ján, Mikuláš, Tomáš a Ondrej.
 
Tomáš žil v dome č. 4 a mal syna Tomáša (1869, zom. 17.3.1872).
Ondrej prezývaný Kondak žil v dome č. 7 a mal dcéru Katarínu (1872, zom. 2.4.1873).
Juraj s manželkou Zuzanou Zacharovou žili v dome č. 8 a mali syna Gašpara (10.10.1863), ktorý sa 28.1.1896 oženil s Katarínou Lackovou.
Juraj s manželkou Annou Chovancovou žili v dome č. 15 a mali syna Štefana (9.10.1869).
 
V súčasnosti v Kostolci žijú potomkovia Zacharovcov s priezviskom - Zachara. Mená zosnulých sú uvedené na náhrobných kameňoch na miestnom cintoríne.
 
* * *
 
Zacharovci v ďalších obciach v okolí Pov. Bystrice:
V Pov. Teplej sa 28.6.1778 ženil vdovec Ján Zahara s Katarínou Almášiovou. 28.1.1782 sa im narodil syn Tomáš. V 19. st. žil Ondrej Zachar v Pov. Teplej.
V 2. pol. 19. st. Juraj Zachar v Pov. Bystrici.
Zachar žil i v Milochove - 10.5.1742 sa narodil Juraj, rodičia Ján Zachar a Anna.
 
26.4.1745 bola krstená Zuzana, rodičia boli Mikuláš Ilko a Katarína Zacharová. Žili v Drienovom, dnes súčasti obce Plevník-Drienové.
23.3.1749 bola krstená Anna, meno jej otca je zhorené, ale podľa všetkého to bol Mikuláš Ilko, lebo mama sa volala Katarína Zacharová a bolo to v Drienovom.
 
Zacharovci v 18. st. žili v obciach Dlhé Pole a Štiavnik. Sú to obce napravo od rieky Váh.
Zacharovci v Bytči - 27.9.1632 bola krstená Dorota, rodičia boli Ján Zachar a Katarína Zacharka.