Pocta predkom


Matúšek Škrečo

mz ob453 - 104 rokov!!! poch. v Predmieri
 
mč 818 - s.225 - jan 1714 konvertoval 64 ročný Ján Matúšek z Hrabového

Matúškovci žili v Hrabovom. Rod sa príliš nevetvil. Mali prezývku Škrečko a neskôr Škrečo. Priezvisko Matúšek má základ v mene Matúš a to mohlo byť krstné meno nášho dávneho predka. Prezývka Škrečo má pravdepodobne základ v slove škriekať.

V listine z r. 1682 sa spolu s Hrabovskými uvádza Juraj Matúšek:

Najstarším známym predkom v súvislej línii je Ján Matúšek. Zomrel 104 ročný 11.4.1747. Takže sa narodil v r. 1643

V r. 1714 je uvedené, že konvertoval 64 ročný Ján Matúšek z Hrabového. Jeho manželku nepoznáme. Ján by mohol byť synom vyššie uvedeného Juraja, ale to zatiaľ nevieme overiť.

Ján Matúšek je uvedený v s úpise z r. 1715:

V ďalšej generácii poznáme len tieto deti: Juraj (1666), Barbora (1682) vyd. Gajdošíková a Anna vyd. Kucmenová. Súčasní Matúškovci z Hrabového by všetci mali byť potomkovia Jánovho syna Juraja.

Aj v nasledujúcich dvoch generáciách sú ešte nejasnosti, ale keďže rod Matúšek sa príliš nerozvetvoval cez mužské línie, môžeme zatiaľ predpokladať nasledovný vývoj.

Juraj sa narodil okolo r. 1666. To odhadujeme podľa zápisu, v ktorom sa uvádza, že v r. 1716 konvertoval 60 ročný Juraj Matúšek z Hrabového. Jurajovou manželkou bola Anna Svotová. V matrike narodených som našiel záznamy o krste ich dcér - Anna (21.9.1721) a Zuzana (24.1.1733) vyd. Vuokelová. Niekedy okolo r. 1730 sa narodil Juraj, ale záznam o krste som zatiaľ nenašiel.

Juraj (1730) sa oženil s Annou Škripcovou a poznáme ich 4 deti - záznamy som našiel o krste Anny (30.9.1751) a Kataríny (11.3.1757), ale nenašiel o krste Ondreja okolo 1752. Od Ondreja už nie sú pochybnosti o ďalších generáciách.

Ondrej (1752) sa 4.2.1782 oženil s Annou Varhaníkovou z Hrabového a mali 6 detí - Katarína (19.11.1782) vyd. Vlčková, Zuzana, Ján, Anna (21.8.1788) vyd. Václavíková, Ondrej (20.9.1789) a Juraj (1793).

Naša vetva pokračovala najmladším synom Jurajom (1793), o ktorom vieme, že žil v dome č. 32 a 11.2.1820 sa oženil s Katarínou Vozárikovou a mali 8 detí - meno prvého nevieme, lebo matrika má obhorený okraj (1822), Jozef (15.3.1826), Mária (12.10.1828, zom. malá), Mária (1831) vyd. Vatošová Vozáriková, Juraj (12.9.1832, zom. malý), Ondrej (27.7.1834), Zuzana (13.7.1838) vyd. Galová a Juraj (13.4.1842).

V daňovom súpise v r. 1828 je v Hrabovom zapísaný Ondrej Matúšek.

Ondrej Matúšek Škrečo (1834) sa 27.2.1852 oženil s Máriou Gajdošíkovou z Hrabového a v dome č. 32 mali 7 detí - Katarína (2é.11.1859) vyd. sedláková Belejová, Mária (28.4.1863) vyd. Čičková, Štefan (2.6.1866), Ondrej (15.10.1869), Barbora (29.9.1872) vyd. Čičková, Jozef (19.3.1875) a Anna (4.5.1877) vyd. Belejová. Ešte by mali mať jednu dcéru, ktorá sa vydala do Bytče, ale viac o nej neviem. Rodové priezvisko pokračovalo v potomstve Štefan (1866).

Našim predkom je Mária (1863), ktorá sa vydala do Jablonového za Juraja Čičku. V dome č. 13 mali 7 detí, ale priezvisko Matúšek už v tejto vetve nepokračovalo.