Pocta predkom


Beňovský

Korene rodu Beňovský sú v malej obci Beňov (okr. Bytča). Beňov sa nachádza na pravej strane rieky Váh, je postavená na svahu Javorníkov. Pozoruhodné je to, že obec bola pomenovaná po Benjamínovi, ktorý je zakladateľ rodu Beňovských.
História rodu je zapísaná na maďarskom webe https://benyovszky.uw.hu/
História Beňovských je úzko spojená s rodom Urbanovský.
 
V Štátnom archíve v Bytči majú archívne fondy:
Trenčianska župa I.- Familiae
- krabica 34 - rod Urbanovský 1562-1764
- krabica 4 - rod Beňovský (1526) 1583-1757
Trenčianska župa I.- Nobilitária
- krabica 1 - Beňovský 1793-1839
- krabica 16 - Urbanovský (1667) 1716-1846
 
V roku 1566 od kráľa Maximilána I. dostali potvrdenie donácie na Beňov a Urbanov - Juraj Beňovský a 12 členov rodu Urbanovský. 
Rodina Beňovských pokračovala cez potomkov štyroch synov Juraja Beňovského - Gabriel, Adam, Mikuláš a Burian. Mikuláš nemal potomkov. Potomkovia ostatných 3 bratov na základe genealogickej tabuľky rodu Beňovský (ŠA Ivanka pri Nitre, archívny fond Nitrianska župa I.) sú: 
2 generácie potomkov Gabriela:
2 generácie potomkov Adama:
2 generácie potomkov Buriana:
 
 
 
 
V roku 1566 dostal György Benyovszky a 12 členov rodu Urbanovszky nový dar od kráľa Miksu (1564-1576) pre majetky v Beno a Urbano.
Rodina pokračuje prostredníctvom štyroch synov Györgya Benyovszkého (Gábor, Burian, Ádám, Mikl