Pocta predkom


Klapčík - Janica

Predkovia z rodiny Klapčík pochádzajú z obce Rašov v okr. Bytča. Spojením obcí Rašov, Maršová a Urbanov vznikla súčasná obec Rašov-Maršová. Obec sa nachádza na rovine neďaleko rieky Váh. V minulosti Rašov patril bystrickému panstvu, preto ako majitelia vystupovali šľachtici Podmanickí a Balassovci. Maršovú a Urbanov však vlastnili zemianske rody - Maršovskí, Urbanovskí, Beňovskí a Hrabovskí. Preto vtedajší Rašov, Maršová a Urbanov nemali toho veľa spoločného v porovnaní so súčasnosťou. V súčasnosti v Rašove žije už len jediná rodina s priezviskom Klapčík. 
Priezvisko by mohlo byť odvodené od vrchu Klapy, ktorý sa týči nad ohybom Váhu pri Udiči. Z r. 1559 pochádza záznam o tom, že v Udiči žil Jan Klepzky. Či je súvislosť medzi Klapčík a Klepský (aspoň v slovnom základe), to budem overovať. V tom istom roku je v Predmieri zaznamenaná lúka zvaná Zaklepy. Možno priezvisko súvisí s ňou.
Zatiaľ najstaršia zmienka o Klapčíkovi je z r. 1770, keď sa rodina Klapčík uvádza vo vlastníctve Gabriela Balassu. To dokladá prinajmenej približne 300 ročnú prítomnosť Klapčíkovcov v Rašove. 
V súpise z r. 1559 sa priezvisko Klapčík nenachádza.

Predkovia z rodu Klapčík pochádzajú z obce Rašov (okr. Bytča). Ich pôvodné priezvisko bolo - Janica.

Súčasná obec Maršová-Rašov vznikla spojením obcí Rašov, Maršová a Urbanov. Obec sa nachádza na rovine neďaleko rieky Váh. V minulosti Rašov patril bystrickému panstvu, preto ako majitelia vystupovali šľachtici Podmanickí a Balassovci. Určité obdobie tu boli vlastníkmi šľachtici Rašovskí. V súčasnosti v Rašove žije už len jediná rodina s priezviskom Klapčík. 

Rašov a okolité obce na mape z 19. st.:

Priezvisko Janica je pravdepodobne odvodené od krstného mena Ján. To by mohlo poukazovať na meno dávneho predka. Priezvisko Klapčík by mohlo byť odvodené od vrchu Klapy, ktorý sa týči nad ohybom Váhu pri Udiči. Z r. 1559 pochádza záznam o tom, že v Udiči žil Jan Klepzky. V tom istom roku je v Predmieri zaznamenaná lúka zvaná Zaklepy. Možno priezvisko súvisí s ňou. V súpise z r. 1559 sa v Rašove priezvisko Klapčík nenachádza, avšak sú tu uvedení Matej, Ján a Martin Janyga. Zatiaľ je to len domnienka, ale mohlo by sa jednať o členov rodu Janica.

Najstarší známi príslušníci rodu Janica sú zapísaní v súpise poddaných z r. 1715: Ján, Štefan, Štefan a Juraj. Narodili sa v období okolo 1660 až 1680. S priezviskom Klapčík vtedy nebol nikto zapísaný. V Udiči bol uvedený Mikuláš Klapský, jeho menovec vtedy žil aj v Púchove.

Z rodu Janica máme predkov vo 2 vetvách - cez Annu (okolo 1690) a Juraja (okolo 1770). O Jurajovi píšeme v texte ďalej.

Anna (1690) sa 24.4.1712 vydala za Juraja Chladného. Tu priezvisko Janica končí.

V súpise poddaných z r. 1720 je Juraj Janica uvedený ako richtár obce. Ostatní Janicovci neboli zapísaní.

V zozname konvertovaných na fare Predmier z r. 1721 je uvedené, že u Janicovcov v Rašove boli 5 katolíci a 8 luteráni.

V ďalšej generácii sú z matriky ako otcovia rodín známi: Mikuláš (1707), Ján (okolo 1710) a Štefan (okolo 1715). Nevieme, kto boli ich rodičia.

Mikuláš (1707) sa ako Janica 5.7.1732 oženil so Zuzanou Vichovou z Hrabového. Žili v dome č. 22 a mali deti: dvojičky Katarína a Zuzana (16.10.1733), Anna (20.3.1735) vyd. Klčová, Ján (15.6.1738), Barbora (17.12.1742) vyd. Lacková. Dokladom o zmene priezviska sú záznamy v matrike narodených: Zuzana Vichová mala v r. 1732 až 1735 a 1742 deti s Mikulášom Janicom. V r. 1738 je pri narodení Jána uvedený ako otec Mikuláš Klapčík.

Ján (1710) sa oženil so Zuzanou Slukovou (resp. Štrbíkovou) a mali deti: Ondrej (17.1.1734), Ján (11.10.1739), Katarína (13.11.1743), Zuzana (22.10.1750). Ondrej (1734) sa 25.1.1761 oženil s Annou Tunákovou a mali deti: Ján (26.9.1762), Anna, Katarína, Zuzana, Barbora, Zuzana, dvojičky Mária a Judita (24.2.1777).

Štefan (1715) sa 11.8.1739 oženil s Juditou Matušíkovou a mali deti: Pavol (24.1.1740), Ján (9.7.1744).

Urbár z r. 1767 prezráda o živote v Rašove a o jeho rodoch. Na str. 11 a 19 sú uvedení Juraj a Ján Klapčíkovci a Ondrej Janica. Na str. 13 a 22 je uvedený Juraj Klapčík. Klapčíkovci boli veční poddaní baróna Gabriela Balassu. Rašovci boli vtedy negramotní, na str. 6 sú richtár a boženíci podpísaní krížikom.

Na prelome 18. a 19. st. mali deti tieto manželské páry: Jozef (1769) so Zuzanou Michálkovou, Juraj (okolo 1770) s Katarínou Vyhnátovou a Ján (1773) s Katarínou Hornou.

Jozef (1769) sa 13.2.1797 oženil so Zuzanou Michálkovou a v Rašove mali 5 detí: Jozef (28.8.1800), Štefan (1805), xxx (1811), Juraj (1817) a xxx (1820). Štefan (1805) sa 8.9.1825 oženil s Annou Magátovou a mali deti: Katarína (4,11,1827), Štefan (15.4.1830, Anna (19.9.1833). Juraj (1817) sa odsťahoval do Serede a vyučil sa za obuvníka. Dňa 26.9.1842 sa v Seredi oženil s Teréziou Kubáčkovou a mali 4 deti: Mária (29.8.1843), Štefan, Ján (8.1.1847) a Júlia (11.1.1850). Ján (1847) bol stolársky majster, 20.7.1870 sa oženil s Františkou Tomanóczi a narodilo sa im 8 detí, z toho 6 detí v Seredi: Františka (10.3.1872), Jozef, Rudolf, Emil, Johana a Terézia, potom sa odsťahovali do Ostrihomu, kde sa im narodili ešte 2 deti: Sándor (16.3.1891, zom. 29.4.1891) a Anna (3.7.1892). Noviny Esztergom priniesli 10.7.1904 správu, že stolársky majster János Klapcsik z Párkány (dnes Štúrovo) zmizol pred mesiacom a nikto o ňom nevie.

Ján (1773) sa oženil s Katarínou Hornou a mali deti: Anna (1804), Štefan (12.4.1809), Ondrej (1.12.1811), Mária (29.11.1814) a Ján (13.2.1828). Ondrej (1811) sa 22.2.1829 oženil s Katarínou Tretinárovou.

Neprerušená rodová línia našich predkov začína od Juraja (1770), ktorého rodičov zatiaľ nepoznáme. Juraj sa 6.9.1791 oženil s Katarínou Vyhnátovou z Rašova, pán farár zapísal priezvisko v podobe Klabcsik. Juraj a Katarína mali 9 detí: Ján (2.7.1795), Anna, Juraj, Štefan (7.2.1803), Ján, Jozef, Mária a dcéra s neznámym menom (1810), lebo okraj matriky zhorel. 

Štefan (1803) sa 8.9.1825 oženil s Annou Michálkovou z Rašova a mali 7 detí (pravdepodobne v dome č. 14): Katarína (3.3.1827), Štefan Ondrej, Mária, Anna, Zuzana, Žofia (14.1.1836) vyd. Sýkorová a Ján (1839). 

Žofia (1836) sa 24.4.1858 vydala za Štefana Sýkoru (prisťahovalca z Krásna nad Kysucou) a tak tu priezvisko Klapčík v našej línii končí.

V daňovom súpise z r. 1828 sú zapísaní: Jozef Klapčík (č. 36), Juraj Klapčík (č. 40) a Ján Janica (č. 48). V súpise sú uvedení aj členovia domácnosti (počet bratov a detí), takže vieme, že v r. 1828 s Jozefom žili 2 synovia a 2 dcéry, s Jurajom brat a 2 dcéry a s Jánom brat a 2 dcéry.

V Rašove pokračovali potomkovia Juraja (okolo 1820), ktorého rodičov zatiaľ nepoznáme. Juraj sa oženil so Zuzanou Kušnierovou, žili v dome č. 22 a mali deti: Katarína (22.4.1846), Juraj Ondrej (1.11.1849), Mária, Anna, Ondrej, Jozef, Mária a Štefan (2.2.1865). Juraj Ondrej (1849) sa 14.7.1872 oženil so Zuzanou Gombárovou z Urbanova a mali deti: Ján (6.9.1876), Štefan, Pavlína Martina, Vincent (3.4.1886), Štefan, Františka vyd. Vráblová, Anton (4.10.1894), Terézia vyd. Butková a Johana vyd. Sedláková.

*

20.7.1849 zomrela 28 ročná Mária, manželka Tomáša Klapčíka. Tomáš zomiera 23.6.1854 asi 40 ročný (neurčitosť vyplýva zo zlej čitateľnosti zápisu v matrike). Žil v dome č. 22. V tomto dome zomiera v r. 1869 aj Štefan Klapčík. 

V júli 1849 zomrelo na choleru niekoľko príslušníkov z rodín Juraja a Tomáša Klapčíkovcov.

 

* * *

Klapčíkovci v Maďarsku

V druhej polovici 19. st. žili Klapčíkovci (písaní Klapcsik) na niekoľkých miestach maďarskej časti Uhorska. Zatiaľ sú prístupné záznamy z matrík narodených v poslednej tretine 19. st. Potomkami Klapčíkovcov z Rašova (cez sereďskú vetvu) žili v Ostrihome a Štúrove. Ostatní v obciach: Dunaföldvár (Tolna), Hódmezővásárhely (Csongrád), Majsa a Kiskunhalas (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun) a Mezőkovácsháza (Csanád). Avšak ich prepojenie na Rašov zatiaľ nepoznáme.

 

* * *

Za prácou do Ameriky

Do Ameriky šiel v r. 1900 33-ročný Ján Klapčík. Narodil sa teda v r. 1867.

V r. 1911 priplával 33-ročný Ján Klapčík. Narodil sa teda v r. 1878. Doma zostala jeho manželka Mária. Žeby sa jednalo o najstaršieho syna Juraja Ondreja a Zuzany Gombárovej?

V roku 1921 šiel do Ameriky 26-ročný Anton Klapčík. Narodil sa teda v r. 1894. V imigračnom liste je uvedené, že je z Maršovej a ide za bratom Vincom Klapčíkom do Glasswork 83, Blairsville v Pennsylvánii (záznam o Vincentovej plavbe som v Ellis Island nenašiel). V Maršovej zostala jeho manželka Františka. V r. 1922 prišla do USA 23 ročná Františka Klopcik (bol chybný zápis) z Rašova za manželom Antonom do Blairsville. Uviedla, že v Rašove má starú mama Annu Zeliar.  Anton a Vincent sú potomkovia Juraja Ondreja a Zuzany Gombárovej. Podobne asi aj Ján, ktorý cestoval v r. 1911.


*

Celosvetové lokalizovanie Klapčíkovcov v súčasnosti ukazuje vyhľadávač https://www.locatemyname.com/sk/Klapcik

Priezvisko Klapcsik je rozmiestnené nasledovne https://www.locatemyname.com/hu/Klapcsik