Pocta predkom


Krištinec

Predkovia žili v obci Mikšová (okr. Bytča). Najstarší známy predok je Juraj (okolo 1680). Juraj je zaznamenaný v súpise poddaných v r. 1715. Jurajovou manželkou bola Anna Hajninec a vieme o ich 3 deťoch: Katarína (21.11.1715), Zuzana (25.2.1718) vyd. Urbanová, Anna (okolo 1720) vyd. Halamová a Ondrej (okolo 1720).
Zuzana (1718) sa 20.11.1739 vydala za Ondreja Urbana a tu priezvisko Kolek v línii našich predkov končí.
Ondrej (1720) mal manželku Zuzanu a mali syna Jána (24.10.1744).