Pocta predkom


Zdráhal

Predkovia s priezviskom Zdráhal žili na Morave v obciach Tučín a Loučka (pri Lipníku nad Bečvou, okr. Přerov).
Z obce Grymov pochádzal genealóg a kronikár Ing. Milan Zdráhal (1938-2003).
 
Zdráhal v Tučíne
 
Jan Zdráhal sa narodil v r. 1619. Jeho manželkou bola Dorota a v Tučíne (východne od Přerova) mali 6 detí: Jan, Mariana vyd. Malemová, Tomáš (okolo 1650), Anna vyd. Konupková, Magdalena vyd. Janíčková a Pavel (21.11.1663, zom. malý 10.9.1665).
Tomáš (1650) sa 14.2.1677 oženil s Annou Odstrčilovou z Tučína a mali 4 deti: bez mena (11.11.1679), Kateřina (1683) vyd. Tihelková, Magdalena (3.12.1684) a Alžběta (3.5.1687). Tomáš v r. 1697 ovdovel a 20.10.1697 sa oženil s Marinou Coufalovou.
Kateřina (1683) sa 23.1.1701 vydala za Václava Tihelku do Sušic. Tu priezvisko Zdráhal v línii našich predkov končí.
 
 
Legionárom v Rusku bol Antonín ZDRÁHAL, nar. 3.6.1889 v Tučíne, 7. stř. pl.
 
Zdráhal v Loučke
 
Jan Zdráhal a Kateřina mali syna Mikuláša (6.12.1655):
Mikuláš sa 9.8.1676 oženil s Magdalenou Horáčkovou z Loučky. Dcéra Marína (18.6.1683) sa 6.7.1704 vydala za Pavla Dostála do Dolního Újezdu.
 

* * *

 

Zdráhal v obci Radslavice

 

Na začiatku 30 ročnej vojny bol na podsedku zapísaný Martin Zdráhal. Podľa toho sa musel narodiť pred r. 1600. Možno on je najstarším predkom Zdráhalovcov v tejto oblasti.

 

* * *
 
Zdráhal v Tupci
 
Matěj Zdráhal žil v Tupci v dome č. 6. Ako vdovec sa 5.6.1774 oženil s Annou Bezděkovou.
 
Zdráhal v Přerove
 
Legionárom v Rusku bol Josef ZDRÁHAL nar. 23.7.1892 v Přerove, o. d. Přerov, 15.3.1918 – 2. stř. pl.
 
 

* * *

 

V súčasnosti žije v ČR okolo 660 mužov s priezviskom Zdráhal. Najkoncentrovanejší výskyt je na Morave v Přerove (96) a v Olomouci (60).