Pocta predkom


Trefil

Náš rod Trefil má korene v obci Radkova Lhota (okr. Přerov), ktorá bola a zostala malou obcou, v ktorej v súčasnosti evidujú len 39 adries. Mapa obce z r. 1830 ukazuje jednoduchú urbanistickú koncepciu obce. V matrikách fary Soběchleby v 18. st. obec zapisovali krátko - Lhotka. Priezvisko zapisovali s dvomi "f" - Treffil.
Pôvod priezviska je snáď v slove trefit, čo by mohlo naznačovať, že dávny predok niečo presne zasiahol, alebo sa mu niečo podarilo spraviť, alebo sa niekam dostal.
 
Prvá zmienka je o z r. 1609 o zahradníkovi Jakubovi (okolo 1570) v obci Lhota (neďaleko Hranic na Moravě) na str. 63 v článku o poddanských povinnostiach na panstve Helfštýnskom. Možno sa jeho potomok presťahoval z Lhoty do Radkovej Lhoty.
 
Najstarší známy predok je Jan (1656), ktorý mal syna Matěja (okolo 1700). Jan zomrel 13.3.1720 vo veku 64 rokov. Pán farár zapísal, že Jan bol "hospodář a saused".
Matěj (1700) sa 3.10.1724 oženil so Zuzkou Syrků, avšak ovdovel a 3.11.1726 sa oženil s Marinou Buriánkovou a mali deti: Tomáš (15.12.1730), Zuzana (17.2.1732) vyd. Hlobilová.
Zuzana (1732) sa 19.11.1750 vydala za Václava Michalíka. Zakrátko ovdovela a 14.5.1752 sa vydala za Jiřího Hlobila z Janáčovho mlyna. Tu priezvisko Trefil v línii našich predkov končí.
 
 * * *
 
V súčasnosti žije v ČR 410 nositeľov priezviska Trefil.