Pocta predkom


Odstrčil

Priezvisko Odstrčil máme v 2 vetvách - z obcí Sušice a Tučín. Pôvod priezviska Odstrčil môže poukazovať na to, že dávny predok žil niekde na okraji alebo mimo obce - bol tam odstrčený.
 
Odstrčil v obci Sušice
 
Náš najstarší Odstrčil je uvedený v gruntovej knihe obce Sušice - podľa toho odhadujem, že našim predkom je Matouš Odstrčil (1590). Jeho synom by mal byť Jakub (okolo 1610). A Jakubovým synom bol Jakub (1636), ktorý bol v r. 1665 pri narodení syna uvedený ako Odstrčil a potom ho zapisovali ako Kubálek též Odstrčil. Jeho potomkovia už mali priezvisko Kubálek a preto sa im ďalej venujem pod týmto priezviskom.
Jakub (1636) sa oženil s Marianou, žili v Sušiciach v dome č. 37 a vieme o ich 5 deťoch: Jiří (12.2.1665), Rosina (25.7.1671), Zuzana (8.8.1774), Jan (7.1.1678) a Jakub (4.7.1680). Jiří (1665) a Jakub (1680) mali potomkov, ale zapisovaní boli ako Kubálek.
Jakub (1636) ovdovel v r. 1691 a 27.11.1691 sa oženil s Kateřinou z Pacetluk.
 
Odstrčil v obci Tučín
 
V polovici 17. st. žili Jakub a Jíra (1626) v Tučíne.
Jakub mal dcéru Annu (1657), ktorá sa 14.2.1677 vydala za Tomáša Zdráhala. Tu priezvisko Odstrčil v línii našich predkov končí.
 
* * *
 
V súčasnosti žije v ČR okolo 550 mužských nositeľov priezviska Odstrčil. Najviac ich je na Morave.
 
Sochár a grafil František Bílek (1872-1941) v r. 1919 vytvoril grafiku s názvom Vladimír Odstrčil – První bližní. Zatiaľ nevieme, koho takto zvečnil.