Pocta predkom


Hrdlička

Rod Hrdlička má najstaršie známe korene v obci Sušice. Tu sa v r. 1666 objavuje Jakub Hrdlička (1633), keď kupuje podsedek záhradu od Valentína Vrbu za 210 hrivien. Odkiaľ prišiel, to nevieme. V tom čase už mal najmenej 3 deti: Václav (1655), Jakub (okolo 1660) a Rosina (1661) vyd. Caletková,  Zuzana (1674) vyd. Čejková. Hrdličkovci žili v Sušiciach len niekoľko rokov. Zostala tu Rosina a Jakub. Otec Jakub (1633) zomrel v Radslaviciach 3.12.1684 vo veku 51 rokov.
 
V susednej obci Radslavice sa usadil Václav (1655) a jeho potomkovia tu žijú dodnes. Bol uvádzaný aj s prezývkou Švec a jeho potomkovia s prezývkou Ševčík. Václav sa 18.11.1685 oženil s Annou Šinkířovou a mali deti: Jan (10.7.1686), Václav (24.4.1688), Martin (29.9.1690), Pavel (22.11.1694). Priezvisko pokračovalo v potomstve po Pavlovi.
 
Jakub (1660) žil v Sušiciach, s Annou mali len 2 deti: Kateřina (10.10.1684) vyd. Řezníková, Jiřík (28.1.1691). To preto, že Jakub zomrel v r. 1690 a jeho syn Jiřík sa narodil ako pohrobok.
 
Rosina (1661) sa 30. 5.1677 vydala za Ondřeja Caletku a tu priezvisko Hrdlička v línii našich predkov končí.
 

* * *

Priezvisko Hrdlička je v ČR rozšírené a tak pri našom bádaní sa musíme zamerať len na oblasť neďaleko Přerova.