Pocta predkom


Hrdlička

Rod Hrdlička má najstaršie známe korene v obci Sušice. Tu sa v r. 1666 objavuje Jakub Hrdlička (1633), keď kupuje podsedek záhradu od Valentína Vrbu za 210 hrivien. Odkiaľ prišiel, to nevieme. V tom čase už mal najmenej 3 deti: Václav (1655), Jakub (okolo 1660) a Rosina (1661) vyd. Caletková.
Hrdličkovci žili v Sušiciach len niekoľko rokov. Zostala tu Rosina a Jakub. V susednej obci Radslavice sa usadil Václav a jeho potomkovia tu žijú dodnes. Jakub (1633) zomrel v Radslaviciach 3.12.1684 vo veku 51 rokov. Jakub bol uvádzaný aj s prezývkou Švec a jeho potomkovia s prezývkou Ševčík.
 
 
 

* * *

Priezvisko Hrdlička je v ČR rozšírené a tak pri našom bádaní sa musíme zamerať len na oblasť neďaleko Přerova.