Pocta predkom


Klevar

Rod Klevar má korene v obci Bělotín (nem. Bölten, okr. Přerov) a z časti v obci Milenov (nem. Millenau). Pôvodne je to nemecké priezvisko Klewar. Písalo sa aj Kliwar.
 
Najstarší známy predok je Andrys (1624). Rok narodenia je určený podľa toho, že zomrel 80-ročný 15.2.1704 v Milenove. Andrys mal manželku Kláru. Najskôr žili v Bělotíne a mali deti: Agáta (28.1.1657), Anna (okolo 1658) vyd. Rýparová, Dorota (30.12.1660) vyd. Schromová.
Anna (1658) sa 17.1.1683 vydala za Kristiana Rýpara a tak tu priezvisko Klevar v línii našich predkov končí.