Pocta predkom


Holubař

Rod Holubař má korene v obci Šířava (dnes súčasť Přerova). Pôvod priezviska je odvodený od pomenovania chovateľa holubov. To znie celkom dobre.
Najstarším známym predkom je Mikuláš (1609), ktorý mal s manželkou Margaretou v Šířave deti: Jiří (okolo 1655), Jan (1656), Dorota (30.1.1660) vyd. Fojtíková, Anna (13.4.1663) vyd. Vlachová a Magdalena (5.6.1667) vyd. Kučerová. Otec Mikuláš zomrel 70 ročný 6.5.1679. Pochovaný bol na veľkom cintoríne (pochovávali tu obyvateľov Přerova) pri šířavskom kostole sv. Michala.
 
Jiří (1655) sa 9.2.1684 s Mariannou Knurovou.
 
Jan (1656) sa 14.2.1672 oženil s Dorotou Bartekovou a mali deti: Tomáš (20.12.1672), Marianna (10.2.1675), Eva (1679) a Kateřina (19.9.1680) vyd. Křístková. Kateřina (1680) sa 27.1.1699 vydala za vdovca Baltazara Křístka. Tu priezvisko Holubař v línii našich predkov končí.
 
*
 
Rozmiestnenie priezviska Holubař (prípadne Holubář) vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Holubar