Pocta predkom


Bezděk

Predkovia z rodu Bezděk majú korene v obci Bohuslávky (okr. Přerov). Priezvisko by mohlo byť odvodené z príslovky bezděky = bez úmyslu, nedobrovolne.
 
Zatiaľ máme málo poznatkov. V polovici 18. st. tu žil Václav (okolo 1720) a vieme o jeho 2 dcérach: Anna (okolo 1750) vyd. Zdráhalová a Kateřina (okolo 1754) vyd. Křížková.
Kateřina sa 7.2.1774 vydala za Františka Křížka do obce Tupec. Tu priezvisko Bezděk v línii našich predkov končí.
 
V 19. st. Bezděkovci v Bohuslávkach už nebývali.
 
* * *
 
Bezděk v obci Dolní Újezd
 
V Dolnom Újezdě žil v 1. pol. 18. st. Anton Bezděk. Jeho syn Josef (okolo 1750) sa 11.7.1774 oženil s Marianou Lukešovou z obce Bohuslávky.
V pol. 19. st. tu žili Ignác Bezděk a Karolína Dohnalová v dome č. 6 a mali deti: František (22.7.1843) a Anna (27.7.1852) vyd. Velechová. Dcéra Anna (1852) sa 27.11.1888 vydala za Inocenta Velecha.