Pocta predkom


Klimánek

Rod Klimánek má korene v obciach na okraji Přerova - Šířava a Dláška (dnes sú súčasťou Přerova). Pôvod priezviska je pravdepodobne v mene Kliment. Niekedy boli zapisovaní ako Klimonek.
 
Najstarší známy predok je Jan (okolo 1610). Potom sú v matrikách zachytení Jan (okolo 1635), Jiří (okolo 1645) a Pavel, odhadom narodení v období 1635 až 1645. Jiří bol určite synom Jiřího st. a predpokladám, že Jiří st. bol otcom aj Jana a Pavla.
 
Jan (1635) mal manželku Zuzanu, žili v Dláške a Šířave a mali deti: Anna (29.10.1657), Matěj (1660, zom. 7.6.1661), Dorota (12.4.1661) vyd. Kočí, Kateřina (2.11.1664), Anna (25.7.1670) a Apolonia (1670, zom. 28.6.1672). 
V knihe Dějiny města Přerova II (1971) v časti Sumární extrakt města Přerov je uvedená vizitácia z 5.7.1675 na Šířave a štvrťlánikom tu bol Jan Klimánek, predtým Vašek Koblich, mal polí 6 kusov, v I. triede 9 měřic a v II. triede 4 měrice a 4 achtle. V časti Farní pozemky, zahrady a louky sa uvádza záznam z generálnej vizitácie z r. 1691, v ktorom sa opisuje, že ôsme pole u Lověšic, koré patrilo přerovskej fare, bolo ohraničené pozemkami Jiřího Demala a Jana Klimánka.
Dorota (12.4.1661) sa 11.11.1681 vydala za Jiřího Kočí a tak tu priezvisko Klimánek v línii našich predkov končí.
 
Jiří (1645) sa 31.1.1666 oženil s Kateřinou Kalabusovou, žili v Přerove-Bochoř a v samotnom Přerove a vieme o ich 2 deťoch: Marianna (10.1.1678) a Magdalena (okolo 1670) vyd. Pivovarníková.
 
V 18. st. sa Klimánkovci v Přerova a okolí už nevyskytovali.
 
*
 
V súčasnosti žije v ČR 144 ľudí s priezviskom Klimánek. Najviac vo Frýdku-Místku a v Ostrave.