Pocta predkom


Chalupa

Naši predkovia z rodu Chalupa žili v obci Bohuslávky. Niekedy ich zapisovali ako Halupa.
 
Najstaršie záznamy:
Eliáš (okolo 1680) mal s manželkou Marinou deti: Marina (25.9.1701).
Martin (okolo 1680) mal s manželkou Rosinou deti: Zuzana (31.12.1705).
 
Matěj (okolo 1690) mal s manželkou Zuzanou dcéru Annu (20.1.1711) vyd. Fekarová a Kopečná.
Anna (1711) sa 16.1.1730 vydala za Jana Fekara do Trnávky a mali deti: Rosina (31.12.1733), Kateřina a Jan Josef (10.4.1738). Manžel Jan zomrel 17.4.1739 a Anna sa 29.5.1740 vydala za Martina Kopečného, s ktorým mala v Trnávke deti: Veronika (9.3.1741), Josef, Mariana a Jiří. Tu však už priezvisko Chalupa v línii našich predkov nepokračovalo.
 
Chalupovci boli rozšíreným rodom v Bohuslávkach:
 
Dom č. 1: Richtár Václav (1737) a manželka Terezie (1744, zom. 26.1.1791). František (1773, zom. 5.3.1818). František (1799, zom. 25.10.1836), František (okolo 1840).
 
Dom č. 10: František (okolo 1780).
 
Dom č. 11: Matouš (okolo 1780) mal syna Jana (1808, zom. 3.10.1866).
 
Dom č. 13: Jakub (okolo 1750) a manželka Marianna (1750, zom. 7.2.1786). Josef (okolo 1780). Antonín (1816, zom. 3.12.1862).
 
Dom č. 14: Karel František (okolo 1720) a manželka Marina (1724, zom. 7.2.1786). Antonín s manželkou Alžbětou (1804, zom. 10.6.1864).
 
Dom č. 24: Antonín (okolo 1760) a manželka Marianna (1768, zom. 29.7.1828). Antonín (okolo 1790) a manželka Anna (1792, zom. 6.3.1842). Michal (1795, zom. 19.9.1862) mal deti: Leopold, Antonia (1841, zom. 18.8.1841). Jan (okolo 1800).
 
Dom č. 25: Jan (1801, zom. 11.4.1841) mal deti: Josef (okolo 1820), Antonín (1827, zom. 18.8.1841). Josef (1820) s manželkou Annou (1821, zom. 18.7.1864).
 
Dom č. 36: Antonín (okolo 1758, zom. 3.12.1808).
 
Na mape z r. 1830 (Indikašní skici Bohuslávky) sú uvedení sedliak František v dome č. 1, zahradník Michal (Halupa) v dome č. 24, zahradník Jan v dome č. 25 a domkárka Anna v dome č. 36.