Pocta predkom


Pešák

Náš rod Pešák má dávne korene v obci Loukov (okr. Kroměříž). Slovný základ priezviska by mohol mať pôvod v slove pěšák, teda ten, čo chodí pešo, alebo vojak pěšák.
 
V Loukove žili rovesníci, pravdepodobne bratia, Matouš a Martin, obaja narodení okolo 1630. Záznamy v matrikách fary Bystřice pod Hostýnem začínajú v r. 1660, a tak vieme len o tých potomkoch, ktorí sa narodili po r. 1659.
Počiatočných 5 generácií:
V moravských lánových rejstříkoch z r. 1656-1672 je na panstve Bystřice pod Hostýnem v obci Loukov zapísaný polláník Martin:
Martin (1630) mal s manželkou Marianou deti: Alžběta (23.10.1662), Jiří (28.2.1665), Dorota (24.6.1670). Jiří sa usadil v obci Blazice. Vieme o jeho 2 deťoch: Judita (okolo 1700) vyd. Hlobilová, Jiří (okolo 1700).
Judita (1700) sa 5.7.1723 vydala za vdovca mlynára Jura Hlobila a tu priezvisko Pešák v línii našich predkov končí.
Jiří (1700) žil v obci Blazice a mal s manželkou Zuzanou dcéru Marinu (4.4.1723).
 
Matouš (1630) mal s manželkou Zuzanou syna Václava (júl 1661). Václav sa usadil v obci Libosváry a s manželkou Marianou Strýčkovou mal syna Jana (1710). Jan sa 6.10.1733 oženil s Kateřinou Jakubcovou a mali deti: Anna (26.12.1735), Josef (9.12.1737).
Josef (1737) sa 21.10.1764 oženil s Annou Mikalovou, žili v dome č. 6 a mali deti: Antonín (1.6.1766), Josef (20.9.1768), Kateřina (25.4.1771), František (16.10.1773), Mariana (28.3.1776), Martin (19.10.1778), Jan (15.5.1781), Anna (20.11.1784), Barbora (26.2.1787) vyd. Koutná.
 
Antonín (1766) zostal v rodnej obci Libosváry, 19.9.1790 sa oženil s Magdalenou Valentíkovou, žili v dome č. 13 a mali deti: Josef (1.4.1792), František (22.4.1794), Jan (31.5.1796), Anna (27.7.1797), Jan (3.6.1801), Kateřina (22.10.1803) vyd. Tomečková, Martin (2.3.1806), Filip (28.11.1811), Jiří (17.4.1814), Barbora (2.11.1816).
Jan (1801) sa oženil s Annou Rohancovou a mali syna Josefa (9.7.1830).
Martin (1806) zostal v dome č. 13, oženil sa s Barborou Pavelovou a mali deti: Anna (12.8.1834), Josef, Václav, František, Marianna, Veronika, Jan, Marianna (11.11.1845). Martin ovdovel a oženil sa s Annou Tomčíkovou a mali deti: Filip (1.3.1847), Martin (13.5.1849), František (15.8.1851), Marianna (11.4.1854). Filip (1847) zostal v dome č. 13, oženil sa s Annou Štěpaníkovou a mali dcéru Angelinu (15.4.1884). Martin (1849) sa oženil s Annou Lopancovou, žili v dome č. 4 a mali dcéru Petronilu (29.2.1884).
Jiří (1814) sa 11.11.1834 oženil s Barborou Tomčíkovou, žili v dome č. 27 a mali deti: Martin (24.10.1835), Petronila (29.9.1836), Josef (30.1.1839, zom. malý), František (30.6.1840, zom. malý), Jan (30.5.1843), František (27.2.1846), Josef (23.8.1848, zom. malý), Josef (26.9.1850, zom. malý), Josef (7.10.1851), Filip (14.12.1854).
Josef (1851) zostal v dome č. 27, oženil sa s Petronilou Mikšánkovou a mali deti: František (5.8.1883), dvojičky Josef a Aloisia (7.11.1885), Anton Emil (6.1.1888), Inocenc Filip (30.3.1890). Rodičia s deťmi odišli do USA a žili v Needville, Texas. Anton Emil (1888) sa v r. 1912 oženil s Herminou Merecka, žili v Needville a mali deti: Adella Petronila, Delfina Christine, Anton John, Hermina M., Vlasta. Inocenc Filip (1890) sa 11.2.1920 oženil s Albinou Marecka, žili v mestečku Damon a mali deti: Josef (11.3.1923), Evelyn Mary, Charlie Innocenc, Ellen, Sylvia, Martin Julius. Josef (1923) bojoval v 2. sv. vojne a dostal vyznamenania.
 
František (1773) sa 27.1.1801 oženil s Veronikou Nezdařilovou, usadili sa v jej obci Sovadina a v dome č. 18 mali deti: Josef (1803), Anna (1804), Barbora (1807), Jan (1811), Petr (20.2.1816). Petr (1816) bol obuvník, 14.11.1835 sa oženil s Kateřinou Solařovou, usadili sa v obci Žákovice a mali deti: Josef (1836), Františka (1838), František (30.7.1840), Kateřina (1844), Filip (28.4.1847). Filip (1847) sa 22.10.1872 oženil s Annou Štěpaníkovou, žili v Žákoviciach v dome č. 56 a mali deti: Petronila (30.5.1877), Antonín (30.6.1879), Marie (3.12.1881), Žofie (19.2.1885). Antonín (1879) žil v Žákoviciach v dome č. 1. Jeho prvá manželka bola Marie Mikulíková a mal s ňou deti: Antonín, Žofie vyd. Tvrdoňová, Marie vyd. Šoustalová, Jindřich. Keď ovdovel, oženil sa s Růženou Študentovou a mali deti: Josef, Anna, Alois, Václav, Ludmila.
 
Martin (1778) zostal v Libosvároch v rodnom dome č. 6, oženil sa s Mariannou Valentíkovou a mali deti: Anna (24.5.1800), Barbora (16.3.1802). Martin ovdovel a oženil sa s Annou Hradilovou zo Sušic a mali deti: Filip (19.9.1805), Marianna, Anna, Marianna, Barbora, Petronila. Martin opäť ovdovel a oženil sa s Mariannou Olšovou zo Sovadiny a mali deti: Jenovefa (27.12.1820), Marianna, Barbora, Josef, František, Jan, Tomáš, Filip, Josef (8.3.1837).
 
Po r. 1880 v dome č. 31 v Libosvároch žil Filip s Františkou Koukalovou. Filip bol syn Jana a Veroniky Kaďuskovej. Filip a Františka mali deti: Marianna (17.10.1884, zom. 30.6.1886), Alois (10.3.1887), dvojičky František a Františka (11.5.1891). Alois (1887) sa 10.2.1920 oženil s Mariou Machačovou.
 
* * *
 
V súčasnosti v ČR žije 354 ľudí s priezviskom Pešák. Najväčšia koncentrácia Pešákovcov je v Přerove a jeho okolí.