Pocta predkom


Blažek

Rod Blažek má korene v obci Heřmanice (nem. Hermitz), v súčasnosti časť obce Starý Jičín (okr. Nový Jičín). Je to malá obec, kde žije menej ako 100 obyvateľov. 
Pôvod priezviska je v latinskom mene Blasius (grécky Blasios). Náš rod Blažek skúmala Dagmar Vysloužilová.
 
Najstarší známy predok je Matěj (okolo1640), ktorý mal s manželkou Juditou deti: Jiří (23.3.1663), Marianna (30.11.1665) vyd. Rýparová, Jan (13.5.1668), David (12.7.1671).
Marianna (1665) sa 23.9.1691 vydala za vdovca Jana Rýpara do obce Klokočí. V tejto línii predkov už priezvisko Blažek nepokračovalo.
 
Dve generácie potomkov Matěja a Judity:
*
 
Blažek z obce Hluzov
 
V Hluzove žil Pavel (okolo 1650), ktorý sa 24.11.1675 oženil so Zuzanou Šindelářovou a mali deti: Anna (28.4.1677) vyd. Rýparová, Martin (24.8.1679), Judita, Ondřej, Zuzana, Dorota, Václav, dvojičky Jan a Kristián (1695). Anna (1677) sa 6.5.1708 vydala za Martina Rýpara (1672), syna Jana Rýpara a jeho 1. manželky Kateřiny Pospíšilovej z Klokočí. Druhá manželka bola vyššie uvedená Marianna Blažková (1665) z Heřmanic.
 
* * *
 
Priezvisko Blažek je v ČR veľmi rozšírené, má ho 7235 obyvateľov.