Pocta predkom


Macháč

Náš rod Macháč má dávne korene v obci Loukov (okr. Kroměříž). Slovný základ priezviska Macháč je v mene Mach, ktoré by mohlo mať pôvod v mene Matěj. Kto vie?
Pri skúmaní histórie rodu Macháč som čerpal z rodpisného výskumu od Františka Kužela, ktorý z tohto kraja pochádza a tak všeličo dobré vie. Vetvu potomkov po Antonínovi (1735) skúmal Miroslav Macháč.
 
Najstarší známy predok je Václav (okolo 1625),  
v moravských lánových rejstříkoch z r. 1656-1672 je na panstve Bystřice pod Hostýnem v obci Loukov zapísaný ako slobodný sedliak, ktorého nástupcom na slobodníckom grunte sa stal Jiří (Jira):
Václav (1625) mal s manželkou Kateřinou deti: Mikuláš (1649), Jiří (1660). 
V Loukove žil aj Jan (okolo 1630) s manželkou Annou. Jan je v moravských lánových rejstříkoch z r. 1656-1672 v obci Loukov zapísaný ako celoláník Jan Machaczů a nástupca Václava:
 
Jiří (1660) mal s manželkou Kateřinou dcéru Zuzanu (13.4.1688). Zároveň v Loukove žil iný Jiří, ktorý mal s manželkou Zuzanou syna Pavla (21.1.1672).
 
Mikuláš (1648) sa 7.2.1672 v loukovskom kostole oženil s Annou Hlobilovou z Mrlínku: 
Keďže dedičom gruntu sa stal jeho brat Jiří, musel sa Mikuláš sťahovať. Najskôr žili v Loukove a po narodení druhého dieťaťa sa usadili v obci Mrlínek. Mikuláš sa stal nástupníkom na 3/4 lánovom grunte Michala Chlapka:
 
Mikuláš a Anna mali 9 detí: Marianna (16.3.1673) vyd. Krutilová, Václav (10.9.1674), Alžběta (6.5.1677) vyd. Buriánková, Zuzana (27.3.1679), Martin (12.10.1681), Judita (5.8.1684), Pavel (1.1.1688), Jiřík (9.3.1691), Josef (28.12.1697). Mikuláš ovdovel a 17.11.1711 sa oženil s Kateřinou Holibkovou zo Sovadiny. Mali spolu 4 dcéry: Anna (26.6.1713), Johana (11.10.1716), Apolena (7.3.1720), Anna (25.7.1724). Takže Mikuláš sa ešte vo veku 75 rokov stal otcom. Prvé 2 dcérky zomreli ako malé deti. Mikuláš zomrel 6.1.1725 vo veku 76 rokov.
Alžběta (1677) sa 8.5.1701 vydala za vdovca Václava Buriánka a tu priezvisko Macháč v línii našich predkov končí.
 
Martin (1681) sa oženil s Lidmilou a v Mrlínku mali syna Jiříka (17.4.1710).
 
Pavel (1688) sa 25.11.1709 oženil s Alžbětou Konečnou a mali 10 detí: Marianna (1.5.1711) vyd. Stiborová, Pavel (6.1.1713), Jan (16.11.1715), Zuzka (31.5.1717), Jiří (27.3.1720), Václav (1722), Kateřina (1725), Anna (1728), Veronika (1731), Antonín (11.6.1735)
Jiří (1720) sa oženil s Annou a mali deti: Veronika (28.3.1763), Františka Anna (27.9.1767).
Antonín (1735) sa oženil s Veronikou Bučovou z Vítonic. Antonín a Veronika žili v obci Vítonice a mali deti: Václav (19.8.1763), Martin (29.7.1765), František (11.7.1766). 
Václav (1763) sa oženil s Josefou Pospíšilovou, žili vo Vítoniciach  v dome č. 66 a mali deti: František (15.2.1795), Martin (13.2.1797), Jan (15.7.1803). 
Martin (1797) sa 6.11.1821 oženil s Annou Vašinkovou z Býškovic. Žili v obci Býškovice v dome č. 40 a mali deti: František (1.9.1822), Antonín (2.3.1824), Anna (14.5.1826), Petronila (31.3.1828), Jan (8.11.1829), Rosalie (12.2.1832), František (3.12.1833), dvojičky Martin a Maria Anna (29.11.1835), Barbora (23.6.1838). 
Antonín (1824) sa 13.2.1844 oženil s Annou Borovičkovou z Rakova. Žili v obci Rakov v dome č. 37 (v dome nevesty) a mali deti: Antonín (5.8.1847, zom. malý), Josef (6.8.1850), Antonín (28.2.1853), Jan (28.2.1855), Anna (26.7.1857), Josef (20.7.1861), Vincenc (8.4.1864), Valentin (22.3.1866). 
Jan (1855) sa oženil s Mariannou Březinovou a mali deti: František (7.1.1883), Antonín (17.9.1895). 
Valentin (1866) sa 24.5.1893 oženil s Františkou Josefou Gavendovou a mali deti: Jaroslav Vincenc (1894), Anna Františka (1895), Antonín (1900), Štěpánka (1902), Marie (1905).
 
V 18. st. v Loukove v dome č. 36 žil František (okolo 1740), ktorý bol slobodník (libertinus). František sa oženil s Barborou a mali deti: Anna Františka (9.3.1771). V dome č. 49 žil Josef Macháčik s manželkou Zuzanou a mali deti: Anežka (28.12.1772).